Tage Pettersen: Kommunereformen bør være viktigere for velgerne

Kommunesammenslåing er ikke det viktigste for folk når de skal stemme, tror Mosse-ordfører Tage Pettersen.

Tage Pettersen
Foto: Espen Torgersen/NRK

Valglogo

Valgkampen er i gang, men kommunesammenslåing og kommunereformen kommer ikke til å skape noe valgskred i noen retning. Det tror Høyre-ordfører i Moss, Tage Pettersen, som sier folk kommer til å velge ut fra de sakene som ligger hjertet nærmest.

– For de aller fleste velgerne i Østfold vil ikke dette være det brennhete temaet i valgkampen.

Valgkartet: Andre ting er viktigere

Mosseordføreren er opptatt av kommunereformen, men tror ikke velgerne kommer til å vekte sammenslåing og kommunegrenser når de skal velge parti. Han tror folk bryr seg mer om saker som mer direkte angår dem.

Det viser også de innspillene som har kommet inn på NRK sitt valgkart på NRK.no. Der er det 3 av 26 innsendte meninger som handler om sammenslåing – de andre handler om alt fra brunsnegler, flyktninger, vei, jernbane, svømmehaller – og årets store sak: Søndagsåpne butikker.

Se valgkartet for Østfold her.

Men kommunereformen burde være viktig for folk, mener ordfører Pettersen.

– Jeg syns selvfølgelig for politiker at dette er kjempeviktig. Kommunene skal være i best mulig stand til å levere tjenester til innbyggerne våre.

Han tror kommunereformen kan virke som en litt for stor sak, og medgir at det ikke hjelper at ikke alle politikere og partier er helt klare på hva de mener.

-Partiene er delt i oppfatning på tvers av kommunegrenser og kanskje også innad i kommunene. Så det er ikke mange innlysende ja/nei-alternativer.