T-banekollisjon

  • All t-banetrafikk i rute

    Alle T-banetog skal være i rute igjen etter T-banekollisjonen på Majorstuen, opplyser Sporveiene. Bare passasjerer på T-banens linje 1, som går mellom Frognerseteren og Helsfyr, rammes. Den snur nå på Majorstuen.

  • T-baneforsinkelser

    Det er midlertidig stans i utkjøring av t-baner fra Majorstuen, dette vil føre til store forsinkelser på alle linjer. Reisende anbefales å vurdere alternative ruter der hvor det er mulig.