Synder mot sommervikarene

Arbeidsvilkårene for sommervikarer og deltidsansatte på restauranter og hoteller i Oslo er blant de verste i Norge.

Pub
Foto: Ill.foto:Knut Falch / Scanpix

Hele en av tre bedrifter LOs sommerpatrulje har besøkt i Oslo har ikke arbeidskontrakt eller kontrakten er mangelfull.

Synder mest i servicebransjen

Det er alle servicejobbene i hovedstaden som gjør at byen scorer så dårlig. Verst er det på hoteller, restauranter, kafeer og i mindre butikker.  

Det er ikke lett å vite hva man har krav på, sier deltidsansatte Ines Maira.

- Det er litt vanskelig å vite hva jeg har rett på og ikke rett på. Jeg vet nå at jeg har krav på overtid, som jeg skal føre inn på en vaktliste, men det har jeg ikke visst tidligere, sier Maira.

Ines Maira har jobbet deltid som servitør i et vikarbyrå i fire år og har aldri skrevet under på noen arbeidskontrakt. Hun har fått lønnen hun har jobbet for, men det har vært mye usikkerhet.

- De færreste av mine kollegaer vet hva vi faktisk tjener i timen, sier Maira.

Oslo er verstingen i landet

Og Ines Maira er ikke den eneste som er usikker på arbeidsvilkårene.

 Over 30 prosent av de 195 arbeidsplassene LOs sommerpatrulje besøkte i sommer hadde ikke kontrakt eller kontrakten manglet vesentlig informasjon.

Det er 15 prosent over landsgjennomsnittet.

Grunnen til at Oslo scorer så dårlig er alle servicejobbene i hovedstaden.

- Vi har desidert flest av de bransjene hvor det er mest trøbbel, og det er innenfor servicenæringen stort sett. Restauranter, puber og kafeer skiller seg ut, og gjerne litt mindre butikker. Men også noen av de store kjedene, sier faglig ungdomssekretær i LO i Oslo og Akershus, Kristiane Berg.

Sommervikarer får ikke kontrakt

I en arbeidskontrakt skal det blant annet stå hvor mange timer i uka du skal jobbe, timelønnen og feriepengegrunnlaget. Har du ikke kontrakten i orden, har du ingen sikkerhet.

- Du kan bli sparket på dagen. Du kan oppleve at du ikke har noen rettigheter. Selv om du har det etter loven, er det mange som ikke er klar over det. De blir utnyttet mer enn andre, sier Berg.

Ansatte for kortere tidsperioder er de som oftest har dårlige arbeidsvilkår.  

- De fleste arbeidsgivere unnlater å skrive kontrakt med deltidsansatte på sommeren, nettopp fordi de sommervikarer og skal jobbe der i kort tid, sier seniorinspektør i Arbeidstilsynet, Øivind Hernes.

Fikk kontrakt - fire år på etterskudd

Selv om det er mange arbeidsgivere som bryter loven, får de fleste ansatte en fullstendig kontrakt etter at arbeidstilsynet har vært der, sier Hernes.

- Det vil løse seg for alle etter at vi har gått igjennom kontrakten deres, lover han.

Ines Maira fikk ringte vikarbyrået og fikk arbeidskontrakt til slutt - fire år for sent.

- Jeg er litt overrasket over at jeg ikke har prøvd å finne ut av det før, men jeg har faktisk aldri tenkt på det, sier Maira.