Sympatistreiker med ansatte på sykehjem

Fredag formiddag stanset Oslotrikken og T-banen i sympati med de sykehjemsansatte som streiker.

Fredag formiddag stanset Oslotrikken og T-banen i sympati med de sykehjemsansatte som streiker.

Fagforbundets medlemmer i trikk og t-bane i Oslo som gjennomfører en politisk streik til støtte for de streikende ansatte i de kommersielle sykehjemmene. Se intervju med nestleder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Sveinar Bones. (Mobilvideo)

Det er Fagforbundets medlemmer i trikk og t-bane i Oslo som gjennomførte en politisk streik til støtte for de streikende ansatte i de kommersielle sykehjemmene.

Sveinar Bones i Oslo Sporveiers Arbeiderforening

- Det er på høy tid at fagbevegelsen bruker makta si, Sveinar Bones.

Foto: Dang Trinh / NRK

Det er Fagforbundet i KTP A/S som gjennomfører den politiske støttemarkeringen mot det de omtaler som sosial dumping i helsesektoren.

– Selv om det nå er de private sykehjemmene som er i streik, er sosial dumping og kutt i pensjon noe som berører oss alle. Det er på høy tid at fagbevegelsen bruker makta si, sier nestleder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Sveinar Bones.

Trafikken står i 15 minutter

Streiken ble gjennomført ved at trikkens og t-banens vogner i trafikk, kjørte fram til nærmeste holdeplass/stasjon, og oppholdt seg der i tilnærmet 15 minutter, fra klokken 11 til klokken 11.15.

Tog- og trikkeførere som var i tjeneste og er medlemmer av Fagforbundet ble tatt ut i markeringen. Fagforbundets medlemmer i Unibuss ble ikke bli tatt ut.

Fortsetter neste uke

Roger Dehlin, nestleder i Fagforbundet Oslo

Roger Dehlin er nestleder i i Fagforbundet Oslo.

Foto: Ketil Jordan / NRK

Også neste uke tar Fagforbundet ut medlemmer i sympatistreik. Aksjonene er av kort varighet, maksimalt to timer.

– Neste fredag tar vi ut bydelsansatte i sju bydeler i streik i sympati med de sykehjemsansatte, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin til NRK.

Han forteller at de politiske markeringene vil pågå i hele landet neste uke fordelt på fyker.

  1. Mandag : Finmark, Nord-Trøndelag, Buskerud , Akershus
  2. Tirsdag: Troms, Hordaland, Rogaland
  3. Onsdag: Nordland, Hedmark, Østfold
  4. Torsdag: Sør-Trøndelag, Oppland, Vest-Agder
  5. Fredag: Oslo kommune, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane
  6. Mandag (17. sept): Aust-Agder, Telemark, Vestfold

64 personer er i streik ved sju syke- og aldershjem i Oslo og Asker. Også 15 personer i Fana, Askøy og Os er i streik. De har streiket siden 22. august.

Fagforbundet krever lik pensjon for likt arbeid. De mener at det er urimelig at en som jobber i NHO Service-sykehjem skal tjene dårligere enn en som gjør samme jobb på et annet sykehjem. Ifølge forbundet er det snakk om 30 000 kroner forskjell.

Se video: Streik ved alders- og sykehjem

22.08.12 gikk Fagforbundet ut i streik ved alders- og sykehjem.

Streik ved alders- og sykehjem