Hopp til innhold

– Høl i huet!

Syklister raser mot forslaget om å bygge gang- og sykkelvei langs Maridalsveien mellom Brekke og Hammeren.

Syklister og rulleskigåere i Maridalen

Det er trangt om plassen for alle på hjul langs Maridalsveien mellom Brekke og Hammeren.

Foto: Knut-Martin Løken/NRK

Et innleid konsulentfirma anbefaler Oslo kommune å bygge gang- og sykkelvei, men syklistene mener det vil gjøre strekningen enda farligere. Dermed er det duket for krangel.

For det er ikke bare syklistene som bruker Maridalsveien som treningsarena, det gjør også rulleskigåere. Og slik det ligger an nå får syklistene det nemlig overhodet ikke slik de vil.

– Her må vi ha en skulder på en to-tre meter for syklister og rulleskigåere, så unngår vi farlige situasjoner, sier syklist Martin Fleischer.

Hva synes du om trafikken i Maridalen? Skriv din kommentar nederst i artikkelen.

Anbefaler uønsket alternativ

Helge Rege Gårdsvoll - presstalsmann Rye

Helge Rege Gårdsvoll.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Oslo kommune har gitt konsulentfirmaet Hjellnes Consult i oppdrag å vurdere hva som kan bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på strekningen mellom Brekke og Hammeren.

Firmaet anbefaler nå det alternativet syklistene ønsker seg aller minst.

De går for en separat gang- og sykkelvei med innsnevret kjørebane. «Høl i huet», sier pressetalsmann for sportsklubben Rye Helge Rege Gårdsvoll.


– Å sykle i våre grupper på landeveissykkel i høy hastighet på en gang- og sykkelsti er hverken trygt for oss, gående eller andre. Hvis vi skal sykle på en vei som blir smalere, tror vi det vil føre til flere farlige situasjoner med bilister, sier Gårdsvoll.

Vil skille mellom harde og myke trafikanter

Det er det tidligere skiesset Vegard Ulvang uenig i. Han bor selv i Gamle Maridalsvei, og både trener og kjører bil på strekningen det er snakk om.

Vegard Ulvang

Vegard ulvang.

Foto: Knut-Martin Løken/NRK

– Den beste løsningen er å lage en egen gang- og sykkelvei, og på den måten skille de harde og myke trafikantene, sier Ulvang.

Likevel tror han ikke syklistene har noe å frykte. Slik reglene er for vern av landskapet, mener nemlig Ulvang at det er så godt som umulig å realisere en gang og sykkelvei.

– Verneplanen for Maridalen sier nei til planene konsulentfirmaet har kommet frem til. Grunner er at det blir et for stort inngrep i det etablerte kulturlandskapet, så jeg er redd vi har kommet like langt.

Syklistene vil bruke veibanen

Konsulentselskapet har også sett på andre veialternativer. Et annet forslag er en utvidet veiskulder, men også den skal være åpen for gående.

Det er greit, mener Helge Rege Gårdsvoll i sportsklubben Rye.

– Maridalen er helt unik med tanke på alle landeveissyklistene som bruker området. Men blir det en gang- og sykkelsti må bilistene gjøres klar over at syklistene vil fortsette å bruke veibanen. Ellers blir det ikke en trygg og god treningsarena for alle, sier Gårdsvoll.

Uklart hva kommunen vil gå for

Bymiljøetaten i Oslo kommune vil utarbeide et skisseforslag som skal overleveres til plan- og bygningsetaten i høst.

– Når vi får svar derfra vil vi utarbeide et permanent reguleringsforslag, som igjen blir sendt på høring før det behandles av politikerne, sier seniorrådgiver Odd Olav Bratteberg.

Planene om en eventuell gang- og sykkelsti må altså til nok en høring før bystyret kan ta en avgjørelse. Saken kan også ende hos Miljødepartementet på grunn av landskapsvernområdet i Maridalen, avhengig av hvilket alternativ bystyret går for.

syklister

Det er hverken lett å være bilist eller syklist i Maridalsveien mellom Brekke og Hammeren.

Foto: Knut-Martin Løken/NRK