Syklist dømt etter å ha syklet i kollektivfelt

Ivar Grøneng ble stanset av politiet da han syklet i kollektivfeltet på Mosseveien i fjor. Nå må han betale en bot på 8500 kroner, eller gå i fengsel i 17 dager.

Ivar Grøneng på sykkel

Ivar Grøneng har syklet mellom hjemmet på Kolbotn i Akershus og jobben i Oslo i mer enn ti år.

Foto: Martin P.Hoff

I fjor høst ble Ivar Grøneng stanset av politiet. Han syklet i kollektivfeltet og politiet mente han hindret trafikken. Grøneng fikk en bot på 7000 kroner, som han nektet å betale. Dermed ble det rettssak.

I februar ble Grøneng frikjent i tingretten, men politiet anket saken.

Onsdag bestemte Borgarting lagmannsrett at Grøneng skal dømmes for å ha overtrådt vegtrafikkloven § 3.

– Nå er jeg kriminell

Ivar Grøneng, syklist

Ivar Grøneng mener at denne nye dommen betyr at syklister er fritt vilt for politiet og at politiet nå kan bøtelegge syklister for nesten hva som helst.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Det var en stor skuffelse, for nå snudde jo Lagmannsretten opp ned på dommen i Tingretten. Så nå er jeg blitt kriminell, sier syklist Ivar Grøneng.

Lagmannsretten mener syklisten forårsaket en «forstyrrelse» ettersom han ikke holdt følge med trafikken foran og laget en propp for trafikken bak seg.

– Hindre trafikken, hva er det da? Er hindre trafikken at en bilist blir sur fordi han ser en syklist foran seg, spør syklisten.

Mens syklistens forsvarer, Caroline Holst Kavli, sier:

– I vår sak oppstår ingen reell forsinkelse, noe vi mener er av stor betydning. Retten vurderer heller ikke om det foreligger klar nok lovhjemmel for domfellelse.

Forsvareren mener konsekvensen av dommen er stor uforutsigbarhet for syklister.

– Derfor er dette en prinsippsak som Grøneng har valgt å ta på vegne av alle syklister. Saken har reist stort engasjement, og både Grøneng og Syklistenes Landsforening har fått en rekke henvendelser og oppfordringer om ikke å erkjenne straffeansvar, nettopp fordi det er såpass stor usikkerhet rundt spørsmålet om klar lovhjemmel.

Forsvarer Caroline Holst Kavli og syklist Ivar Grøneng i lagmannsretten.

Forsvarer Caroline Holst Kavli og syklist Ivar Grøneng vurderer om de skal anke saken til Høyesterett.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Holdt ikke følge med trafikken

Seks av syv dommere i lagmannsretten mente det var unødvendig av syklisten å sykle i kollektivfeltet. Dommerne mente det var alternative veier han kunne ha syklet.

I dommen som falt onsdag heter det at:

«Slik flertallet ser det, tiltok Grøneng seg bevisst en rolle hvor han regulerte trafikken ut fra sin kjøremåte og sine behov. Etter flertallets syn utgjør dette i det minste en bevisst uaktsomhet.»

En av dommerne, ville frifinne 55-åringen. Dommeren mente at Grøneng ikke skapte en «unødig» forstyrrelse i trafikken.

Fornøyd med dommen

Bildet viser politiadvokat Cristina Bonde.

Cristina Bonde er aktor i saken.

Foto: Christophe Pouchoulin / NRK

Cristina Bonde er aktor i saken. Hun er fornøyd.

– Denne dommen bidrar til å slå fast at syklister på lik linje med andre trafikanter må ferdes på en slik måte at de ikke er til unødig forstyrrelse for annen trafikk.