Sykkel-boom i hovedstaden

Aldri før har så mange Osloborgere tatt sykkelen i bruk. Men fortsatt føler mange seg utrygge på sykkel i trafikken.

En mann på sykkel sykler over trikkeskinnene i Bjørvika

REKORD: Tall fra Statens vegvesen viser en økning på syv prosent dette halvåret.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Vi har aldri sett en sånn type utvikling som denne. Det er jo veldig morsomt å se at det foregår en stille revolusjon, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Guri Melby.

Sykkeltrafikken i Oslo har økt med syv prosent i første halvdel av 2015, sammenlignet med i samme periode i fjor.

Tallene er hentet fra fire av Statens vegvesens sykkeltellepunkt. Toppmålingene ble gjort på Tåsen, med 50.000 passeringer i juni måned. Dette er nesten 10.000 flere enn juni i fjor.

Guri Melby er godt fornøyd med det hun ser på som en kraftig økning i sykkelbruk, og tror sykling er blitt en slags trend.

Guri Melby

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Guri Melby.

Foto: Charlotte Oliversen / NRK

– Noe av økningen kommer fordi det er blitt en trend, flere har lyst til å sykle og ser at det er den mest effektive reisemåten.

Vil satse mer på sykling

Innen 2025 skal 16 prosent av alle hverdagsreiser skje med sykkel, sier Oslo kommunes sykkelstrategi.

I dag er tallet på syv prosent og det er derfor et godt stykke igjen. Likevel mener Melby at målet er realistisk.

– Tallene vi nå har fått er en god pekepinn på at det er mulig å øke sykkelandelen, men det viser også at man er nødt til å satse og gjennomføre tiltak for å flere til å sykle, sier hun.

Melby peker på at samtidig som sykkelandelen går opp i hovedstaden, går sykkelandelen ned i enkelte andre byer, som i Bergen og Stockholm.

Fortsatt skummelt å sykle i Oslo

Syklistene selv er ennå ikke helt fornøyd, og ønsker seg en by det er både enklere og tryggere å sykle i.

Ny sykkelplan

Oslo kommune utarbeider nå en plan for et nytt sykkelveinett i Oslo som trolig vil være klar i løpet av høsten.

Informasjonssjef i Syklistenes Landsforening Hulda Tronstad

Informasjonssjef i Syklistenes landsforening, Hulda Tronstad.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Foruten nye sykkelveier og -felt, inneholder planen tiltak som tilrettelagte gater, skilting, oppmerking og trafikkreguleringer.

Informasjonssjef i Syklistenes landsforening, Hulda Tronstad, mener det fortsatt er mye som skal til for å gjøre Oslo til en god sykkelby.

– Vi mangler mange separate sykkelveier, vi mangler et sammenhengende nett og vi kunne trengt en mye bedre utbygging av sykkelveier enn det vi har sett til nå.

Tronstad mener likevel at det er svært positivt at Oslo kommune satser på syklister.

– Vi ser at det skjer gledelige ting, vi ser flere røde sykkelfelt og mange små ting som er med på å bidra til at Oslo skritt for skritt blir en bedre sykkelby, sier hun.

Sykler parkert i Torggata i Oslo

SYKKELBY: Rekordmange sykler i hovedstaden.

Foto: Charlotte Oliversen / NRK