Hopp til innhold

Bekymret over høy strykprosent

Sykepleierforbundet er svært bekymret etter at nesten halvparten av studentene strøk på den viktigste eksamenen.

sykepleier med munnbind

Sykepleierforbundet lurer på om det er noe galt med undervisingen, eller om studenen er for dårlige, etter at mange strøk på viktig eksamen.

Foto: Per Ole Lindhjem / NRK

Nesten halvparten av studentene på sykepleierstudiet ved Høgskolen i Buskerud strøk på eksamen i sykdomslære. Sykepleierforbundet frykter at terskelen for å komme inn på studiet er blitt for lav.

LES: Halvparten av sykepleierne strøk

- Når halvparten av studentene stryker på et så sentralt fag er det bekymrende, sier Einar Vik Andersen som er fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund.

Han stiller spørsmål ved om studentene rett og slett er for dårlige, eller om det er noe galt med undervisningen.

- Farlig for helsevesenet

- De siste årene har det blitt opprettet flere studieplasser, og da er man kanskje ikke så kritisk til hva man tar opp.

Einar Vik Andersen, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Buskerud

Einar Vik Andersen, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Buskerud

Foto: Kim Holtan / NRK

Han frykter nå at de faglige kravene til å utdanne seg til sykepleier blir lavere slik at man får utdannet nok sykepleiere i fremtiden.

- Det vil være farlig for helsevesenet å senke på kravet til de som skal bli sykepleiere. Jeg mener at de kravene som stilles i dag er tilfredsstillende, sier Vik Andersen.

Sykehusene er ikke bekymret

En som ikke er så bekymret for de begredelige eksamensresultatene, er sykepleierstudentenes framtidige arbeidsgiver.

Helsefagsjef i Vestre Viken helseforetak, Martin Olsen, tror at resultatene gjør at utdanningsinstitusjonen stiller strengere krav til studentene.

- Jeg tror høgskolen tar kvalitetskravene til studentene på alvor i fremtiden. Sykepleier er et krevende yrke, og vi er opptatt av at høgskolene holder høy kvalitet. Så lenge de gjør det er vi ikke bekymret, sier Olsen.