Sykepleier ga feil råd på første vakt, legevakt får kritikk

Legevakt får kritikk etter at en nyutdannet sykepleier på sin første vakt ga feil råd til en mor med sykt barn. Rådet fikk alvorlige følger for barnet.

Helsehuset

Indre Østfold Legevakt som ligger i Helsehuset i Askim, får kritikk av fylkeslegen for dårlige opplæringsrutiner.

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Hendelsen som nå er gransket av fylkeslegen i Østfold, skriver seg fra i fjor sommer. En mor ringte legevakten i Indre Østfold fordi hun var bekymret for sitt syke barn. Barnet hadde i tillegg en kronisk lidelse som sykepleieren ikke hadde hørt om.

Sykepleieren skrev et kort notat i journalen, planla å spørre noen av kollegene, men det var hektisk på vakten og han glemte det.

Grunnleggende feil råd

Han ga moren råd om å se an situasjonen til påfølgende dag og kontakte fastlege da. Foreldrene oppsøkte fastlegen med barnet kl. 10 dagen derpå og barnet ble umiddelbart henvist til sykehuset.

Opplysningene om lidelsen og følgene for pasienten er unntatt offentlighet.

Fylkeslegen skriver i sin rapport blant annet " ... symptomene som ble skildret burde ført til rask undersøkelse av pasienten. ... Uten korreksjon fra andre kilder ga sykepleieren et grunnleggende feil råd."

Indre Østfold legevakt

– Det vi har sett i ettertid er at vi ikke hadde gode nok rutiner til å kontrollere at alt hadde gått riktig for seg, sier Irene Holtet Skavås, legevaktsleder ved Indre Østfold Legevakt.

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Men kritikken går i første rekke mot rutinene ved legevakten.

–Akuttsituasjon i avdelingen

– Sykepleieren som skulle følge under opplæring, ble opptatt med en akuttsituasjon ute i avdelingen. Det var en veldig travel vakt. Og det er årsaken til at sykepleieren som var under opplæring, ble sittende på telefon alene, sier legevaktsleder Irene Holtet Skavås.

Fylkeslegen er særlig kritisk til at en så uerfaren sykepleier, uten gjennomgått opplæring, ble satt til å besvare henvendelser alene, attpåtil på en travel vakt. Ifølge redegjørelsen forelå det heller ikke noen systematisk oppfølging av sykepleieren på vakten.

Rutinene er endret

– Det vi har sett i ettertid er at vi ikke hadde gode nok rutiner til å kontrollere at alt hadde gått riktig for seg, sier Skavås.

Hun sier at rutinene for opplæring er endret.

– På legevakten kan det skje akutt ting sånn at sykepleier må forlate den som er under opplæring. Da har vi rutiner nå på at man går gjennom alle journalnotater som ikke har endt med legekonsultasjon i ettertid. Vi har også presisert at dersom man er usikker så skal man konsultere enten sykepleier eller lege, avslutter hun.

Fylkeslegen mener endringene er bra og pålegger ikke legevakten å sette i gang andre tiltak.