Utslitt av sykehusflytting – nektes sykepenger

Jordmoren hevder hun ble både søvnløs og utslitt etter sykehusflytting. Nå må hun leve på lånte penger, siden Sykehuset Østfold nekter å godta fastlegens sykemelding.

Jordmor Sykehuset Østfold

ANGST: Jordmoren fikk store problemer på jobb etter flytting til nytt sykehus.

Foto: Heidi Gomnæs

En jordmor ved Sykehuset Østfold saksøker nå sykehuset, etter at hun ble nektet sykepenger.

Det eneste jeg har gjort er å levere en sykemelding. At det skulle få så voldsomme konsekvenser hadde jeg aldri kunnet tenke meg.

Jordmor på fødeavdelingen på Sykehuset Østfold

Som jordmor på fødeavdelingen var hun i fjor høst en del av flyttelasset da Sykehuset Østfold flyttet inn i nytt sykehusbygg på Kalnes. Jordmoren forteller at det ble en svært tøff start i nye lokaler.

– Det opplevdes som kaos å være der. Vi snakker jo om de første ukene på et nyåpnet sykehus.

Hun opplevde forholdene som uforsvarlige. Spesielt syntes hun det var vanskelig ved akutte hendelser.

– Det er krevende, for i en akuttsituasjon handler det om liv og død, sier hun.

Sykehuset nektet å godta sykemelding

Like etter innflytting til Kalnes toppet det seg for jordmoren. Hun ble svært sliten og fikk problemer med å sove om natten. Hun forteller at hun ble redd for å gjøre feil og at hun så for seg alvorlige hendelser hun var involvert i.

Til slutt gikk hun til fastlegen som sykmeldte henne i tre uker.

Deretter ble hun innkalt til møte med ledelsen på fødeavdelingen. Da kom beskjeden hun ikke hadde kunnet forestille seg: Sykehuset Østfold mente det ikke var grunnlag for å utbetale sykepenger.

– Det er det verste jeg har hørt

På møtet kom det frem at avgjørelsen om å bestride sykemeldingen til fastlegen, kom som følge av telefonsamtalen jordmoren tok til sin nærmeste leder da hun informerte om sykmeldingen.

«Det er det verste jeg har hørt», skal lederen ha sagt da jordmoren forteller hvor lenge hun er sykemeldt. Det er partene enige om. Men så mener hennes nærmeste leder at jordmoren skal ha sagt at hun ikke var syk. Det bestrider jordmoren, og der står konflikten.

Til tross for at jordmoren satt med sykmeldingen i hånda, fikk hun på dette møtet en advarsel for ulegitimert fravær.

Sykehuset Østfold, Kalnes

NYTT SYKEHUS: Det var ved innflytting til Kalnes at jordmoren ble syk.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Sykmeldinger kan overprøves

Både arbeidsgivere og NAV kan bestride sykemeldinger fra fastleger, hvis de mistenker at sykdommen ikke er reell.

NAV signaliserer dessuten at de vil overprøve sykemeldinger oftere enn før.

For jordmoren har situasjonen gått fra vondt til verre. De sykepengene hun først fikk, har hun fått krav om å betale tilbake. Hun forteller at hun fra april måned har hun stått helt uten inntekt. Jordmoren og familien berger seg nå på lånte penger.

Sykehuset vil ikke kommentere

Sykehuset Østfold bekrefter at de har mottatt stevning fra jordmorens advokat. Men sykehuset mener dette er en personalsak og ønsker derfor ikke å kommentere saken.

Jordmoren saksøker Sykehuset Østfold blant annet for tap av sykelønn. Hun krever dessuten å bli omplassert til en annen stilling på sykehuset.

Fylkesmannen i Østfold har åpnet tilsynssak etter bekymringsmeldinger om forholdene ved fødeavdelingen på Sykehuset Østfold etter flytting.