Leger streiker utenfor Ullevål sykehus
Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Sykehusstreik i Oslo og Akershus

Oppsummert

Fra 7. september til 11. oktober streiket flere hundre leger på sykehuset landet over. Striden har handlet om legenes arbeidstidsordninger. Streiken ble stanset da Striden har handlet om legenes arbeidstidsordninger.

  • 1400 operasjoner streike-avlyst

    Ifølge Statens helsetilsyn har sykehusstreiken ført til totalt 10.241 utsatte polikliniske konsultasjoner, 1.463 utsatte operasjoner og 496 fristbrudd. Legene er tilbake på jobb, men det er mye som skal tas igjen etter streiken, som har vart siden 7. september.

  • 48 fristbrudd på Oslo-sykehus

    Oslo universitetssykehus har hatt 48 fristbrudd siden streiken startet i begynnelsen av september. Det betyr at pasienter ikke har blitt utredet eller fått behandling innen tiden sykehuset mener det er forsvarlig å vente.