Nå må norske sykehus omskjære gutter

Rituell omskjæring av guttebarn skal nå utføres ved norske sykehus. Det gleder muslimske miljøer, men skaper motstand blant helsepersonell.

Rituell omskjæring i Istanbul

OMSTRIDT: Bildet er hentet fra en omskjæring i Istanbul, nå skal norske sykehus gjennomføre den rituelle omskjæringen av gutter. Det er det stor motstand mot i fagmiljøene, fordi mange vegrer seg mot å utføre inngrep på friske gutter.

Foto: Skjermbilde: NRK

Fra 1. januar i år må helsepersonell utføre omskjæring av gutter etter et lovforslag i fjor.

Fagmiljøene er kritiske til at det utføres inngrep på friske barn

Stein Bruland, direktør Sykehuset Østfold

Hvert år blir rundt 2000 guttebarn omskåret her i landet og etter at sykehusene sluttet med omskjæring mistet man oversikt over hvor og hvordan disse inngrepene skjer. Et ritual som praktiseres blant både jøder og muslimer.

Manglende kunnskap om omskjæring har ført til flere helseskader og et av sykehusene som nå skal foreta omskjæring, er Sykehuset Østfold.

– Dette er et skritt i riktig retning og noe vi har jobbet for i lang tid. Det er en god nyhet at det nå skal tilbys rituell omskjæring av gutter, sier Senaid Kobilica fra Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina.

Senaid Kobilica, leder i Islamsk råd

GLAD: Senaid Kobilica i Islamsk råd er glad for at omskjæring av gutter nå blir utført ved norske sykehus.

Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Han mener det har vært for liten oversikt over hvordan omskjæring har blitt gjennomført.

– Dette er en viktig praksis som har blitt lagt i hender vi ikke har kontroll over, forteller han.

Kobilica bor i Moss og er svært glad for at dette nå blir et slikt tilbud den muslimske delen av befolkningen og han tror dette vil ha mye å si for sikkerheten.

– Stor motstand

Det er nettopp sikkerheten det dreier som om når sykehusene nå har blitt pålagt å tilby rituell omskjæring av guttebarn.

– Man ønsker å ivareta sikkerheten og forhindre at omskjæring foregår i en undergrunnsbevegelse, sier Stein Bruland, som er direktør for fag- og pasientsikkerhet ved Sykehuset Østfold.

Han legger ikke skjul på at flere fagmiljøer er kritiske til dette.

– Ja, det har vært stor motstand. Fagmiljøene er ikke glade for det, sier han.

Bruland begrunner det med at helsepersonell stiller både etiske og moralske spørsmål ved omskjæring.

Stein Bruland

KRITISK: Stein Bruland ved Sykehuset Østfold sier det har vært stor motstand mot å utføre inngrep på friske barn.

Foto: Sykehuset Østfold

– Fagmiljøene er kritiske til at det utføres inngrep på friske barn og utgangspunktet er at det er stor motstand mot å gjøre dette, sier han.

Bruland forteller at de har gått noen runder på sykehuset og alle er innforstått med at dette er et pålegg som de nå må etterkomme.