Hopp til innhold

Sykehus får kritikk etter at barn døde i ambulanse

Helsetilsynet mener Sykehuset Østfold ikke ga forsvarlig helsehjelp til et lite barn som døde under transport i 2019.

Sykehuset Østfold Kalnes.

Et barn døde av blodforgiftning under en ambulansetransport fra Sykehuset Østfold til et annet sykehus.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vi er svært lei oss for at barnet døde, sier Helge Stene-Johansen, direktør Fag og Utvikling ved Sykehuset Østfold til NRK.

Han understreker at dette er en systemfeil som ledelsen tar ansvar for, og at de involverte medarbeiderne ikke kan klandres.

Helge Stene-Johansen, prosjektleder sykehuset østfold

Direktør Helge Stene-Johansen ved Sykehuset Østfold sier at sykehuset har endret flere rutiner i etterkant.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Mangel på trening

Barnet ble lagt inn på Sykehuset Østfold etter flere dagers sykdom. Etter hvert ble det påvist blodforgiftning. Det betyr at det er alvorlig betennelser i flere organer i kroppen.

Da tilstanden ble verre noen timer senere, ble det besluttet å overføre barnet til et større sykehus i Oslo. Siden det ikke var noen ledige, bemannede helikoptre fra Luftambulansen, ble barnet fraktet med ambulanse.

Ifølge rapporten fra Helsetilsynet ble barnet transportert mens det fremdeles var i en tilstand av sirkulasjonssvikt.

«Transporten ble også utført av helsepersonell uten særlig trening på transport av kritisk syke barn», står det i rapporten.

Undervis fikk barnet sirkulasjonsstans og døde. Det ble gjort forsøk på gjenoppliving.

– Umulig å si om barnet hadde overlevd

Helsetilsynet peker på at den første behandlingen barnet fikk ved sykehuset var forsvarlig, men kritiserer avgjørelsen om at sykehuset skulle transportere barnet selv, ettersom de manglet retningslinjer for dette.

– Vi mener at sykehuset bør være klar over risikoene for denne type pasienter ved transport. Det må være planlagt hvordan det skal skje best mulig, noe som ikke ble gjort her og dermed endte behandlingen med å ikke være forsvarlig, sier fagsjef Bjørn Øglænd i Statens helsetilsyn.

Bjørn Øglænd i Statens Helsetilsyn.

Bjørn Øglænd i Statens Helsetilsyn kritiserer transporten av et alvorlig sykt barn.

Foto: Statens Helsetilsyn

Han sier Helsetilsynet er mer opptatt av å finne ut hvordan systemet sviktet enn å peke på enkeltansatte som kunne håndtert saken bedre.

– Årsaken til dødsfallet var sepsis (blodforgiftning, red.anm.), prognosen for et slikt barn er svært alvorlig uansett hvilken type behandling som gis. I dette tilfellet er det umulig å si at dette barnet hadde overlevd hvis man hadde gjort det annerledes, sier Øglænd.

Gjort flere endringer

Sykehuset Østfold har i etterkant endret på flere rutiner.

– Vi har ettergått saken i alle involverte avdelinger, og sykehuset har endret rutiner for å forhindre at tilsvarende skjer igjen, sier direktør Stene-Johansen.

I rapporten skriver Helsetilsynet at tiltakene er tilstrekkelige for å redusere risikoen for at noe slikt skal skje igjen.