Hopp til innhold

Sykehuset Østfold får knusende kritikk for høy bruk av tvang

Ledelsen ved Sykehuset Østfold mangler kunnskap om og interesse for omfanget av egen tvangsbruk, mener Sivilombudsmannen.

Sykehuset Kalnes

Det drøyt tre år gamle sykehuset på Kalnes i Sarpsborg får kritikk på en rekke punkter.

Foto: Tor-René Stryger / NRK

– Vi synes det var for mye og for langvarig bruk av belter ved sykehuset, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til NRK.

Sivilombudsmannen har vært på tilsyn hos Sykehuset Østfold for å se på tvangsbruk i psykiatrien. Tirsdag kom de med sin rapport. Der kommer det frem at de mener sykehuset for ofte og for lenge binder pasienter fast i belter.

De mener også at ledelsen er for lite interessert i å sette seg inn i tallene for tvangsbruk.

Dårlig oversikt

Sivilombudsmannen har skrevet én rapport med funn fra besøket til sikkerhetsseksjonene og én rapport med funn fra alderspsykiatrisk seksjon.

Falkanger mener bruddene er alvorlige ettersom belter skal brukes bare som en siste utvei.

I en periode fra 2017 og 2018 var det 49 beltelegginger der det var sikkert hvor lenge pasienten hadde vært beltelagt. I 55 prosent av tilfellene varte belteleggingen i over et døgn. Den lengste som var protokollført varte mer eller mindre sammenhengende i 17 døgn.

Falkanger sier det er flere lange beltelegginger på dette sykehuset enn andre steder i landet. Han reagerer på kunnskaps- og interessemangel ved psykiatrisk avdeling og at det var liten tro på at det var noe seksjonene kunne gjøre for å få ned tvangsbruken.

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Foto: Mona Ødegård / Sivilombudsmannen

– Vi fant mye god behandling blant de ansatte. Men fra øverste hold var det ikke noen interesse for tallene rundt beltebruk og tvangsmidler. Vi oppdaget blant annet at det var ulik forekomst av tvang i de ulike seksjonene. Det var ikke fanget opp ved sykehuset, sier Falkanger.

Ga ikke fullt innsyn

I 2016 publiserte VG en omfattende kartlegging av tvangsbruk ved norske sykehus. Det viste seg blant annet at hver fjerde pasient som ble lagt i belter, ble liggende lenger enn det som er lovens hovedregel.

Kartleggingen viste også at beltebruken økte på kveldstid og i ferier.

Da VG ba om innsyn, var Sykehuset Østfold blant dem som ikke ga avisen fullt innsyn i tvangsloggene, noe som ble klaget inn til Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen sier de foretar slike tilsyn jevnlig, og at det ikke er noen spesiell grunn til at det ble Østfold denne gangen.

Normalisert bruk

Ved tilsynet pekte særlig bruken av transportbelter seg ut.

– Det er en fare for at når man bruker transportbelter mye, så normaliserer man bruk av belter generelt, så vi synes det var for mye, sier Falkanger.

I rapporten påpeker Sivilombudsmannen også at lokalene i det drøyt tre år gamle sykehuset ikke er godt nok egnet til å behandle denne typen pasienter. Dette gjelder blant annet at fellesområdene ikke er tilpasset antall pasienter og ansatte.

De reagerer også på at skjermingsrommene hadde senger med ferdig monterte belter, som hang godt synlig ned fra sengen. Ombudsmannen mener det sender et dårlig signal til pasientene og ikke virker trygghetsskapende.

Bruker tilsyn for å lære

Irene Dahl Andersen arkivbilde

Klinikksjef Irene Dahl Andersen.

Foto: Stephan Reis / NRK

Sykehuset sier tilsynet har gitt et godt grunnlag for læring og utvikling som de er glade for.

– Vi må ta rapporten på største alvor. Det er viktig både for pasienter og personalet at vi benytter av tvang når det er absolutt nødvendig, og at vi også dokumenterer dette etter loven. Når vi ikke gjør det på noen områder, så må vi forbedre det, sier klinikksjef for psykisk helsevern og rus, Irene Dahl Andersen.

Sykehuset Østfold kostet seks milliarder kroner og var det første sykehuset i Norge, og et av de første i Europa, som samlet somatikk og psykiatri under samme tak.

Andersen mener lokalene er egnet også til psykiatri, men sier:

– Jeg tenker vi har ganske flotte lokaler også til dette. Samtidig tar vi til etterretning at Sivilombudsmannen mener noe annet.