Sykehuset Østfold får 58 millioner - likevel skal det spares

Sykehuset Østfold får en tilleggsbevilgning på 58 millioner kroner fra Helse Øst. Likevel skal det spares.

Sykehuset Østfold Fredrikstad
Foto: Lise Åserud, Åserud, Lise

Årsaken til tilleggsbevilgningen er overskudd i Helse Øst.

De 58 millionene fører til at fjorårets underskudd ved Sykehuset Østfold blir sterkt redusert.

 

Likevel skal millioner spares

Likevel blir det ingen dans på roser ved sykehuset. For millioner av kroner skal fortsatt spares.

- Tilleggsbevilgningen vi nå har fått er en justering for underskuddet i 2006, og gjelder altså ikke 2007, sier sier styreleder Steinar Marthinsen til NRK.

- Utfordringen nå er at vi ser at vi bruker for mye penger daglig - også i 2007. Dette må vi kompensere for slik at vi kommer i mål med balanse i år, legger han til.

- Pasientbehandling skal skånes

Men innsparingsbehovet er vel ikke like akutt, nå som dere har fått tilleggsbevilgningen på 58 millioner kroner?

- Jo, det er faktisk det. Millionene bidrar til er at vi får et penere resultat for 2006, men de hjelper oss ikke i 2007, svarer Marthinsen.

Men fører tilleggsbevilgningen til at innsparingsbehovet på bemanningssiden blir mindre?

- Om vi skal ta dette på bemanning eller på andre områder får sykehusledelsen ta stilling til. Vi har hittil tatt noe på bemanning for å få ned variable og faste kostnader, men vi må også se på andre ting slik at ikke nedkjæringene går utover pasientbehandling, sier Marthinsen.

Blir revmatologisk lagt ned?

De siste dagene har det vært snakk om at revmatologisk sengepost kanskje kan bli lagt ned i forbindelse med de varslede innsparingene.

Men om avdelingen nå vil bestå - etter at ekstrabevilgningene er på plass, vil bli avgjort i neste styremøte.

- Jeg vil ikke kommentere dette nå, men styret har gitt et klart signal i dag om at vi skal skjerme pasientbehandlingen så langt som mulig.

Ansatte bekymret

De ansattes representanter i styret i Sykehuset Østfold - er fortsatt bekymret for de ansattes situasjon.

For til tross for de 58 millioner kronene fra Helse Øst, er ikke hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Ambjørn Bjørnson, beroliget.

- Tiltakene som seiler opp og som vi må ta stilling til i neste styremøte vil få konsekvenser jeg ikke synes er heldige - verken for pasienter og ansatte, sier han.