Hopp til innhold

Sykehuset Østfold anker ikke søksmål mot egne sykepleiere

I september forkastet tingretten saken. Nå har sykehuset bestemt seg for å ikke anke: – Helt naturlig, sier sykepleiernes advokat Magnus Buflod.

Sykehuset Østfold går til sak mot fire sykepleiere som vil jobbe heltid. Fra venstre: Ann Christin Skrøder, Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Johannessen.

SKULLE I RETTEN: Spesialsykepleierne Ann Christin Skrøder (t.v.), Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Johannessen ble saksøkt etter at de krevde å få full stilling ved avdelingen de jobber.

Foto: Petter Larsson/NRK

– Vi har fått nye nemdsavgjørelser som gjør at vi ikke lenger mener saken vil skape presedens for sykehusene. Vi har derfor ikke det samme behovet for å få prøvd prinsippet om ulempe gjennom en rettssak.

Det sier administrerende direktør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold i en pressemelding.

Administrerende direktør Hege Gjessing i Sykehuset Østfold.

ANKER IKKE: Administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing trekker søksmålet.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Gjessing saksøkte fire av sine egne ansatte da de krevde å få utvidet sine stillinger. Sykepleierne jobber alle deltid.

I september avviste Fredrikstad tingrett saken, fordi de mente at det kun var styret som kunne saksøke ansatte og ikke sykehusdirektøren.

Sykehuset er uenig i tingrettens beslutning, men velger likevel ikke å anke.

– Jeg har hele tiden ment at det er beklagelig at vi var nødt til å ta denne saken til retten. Årsaken var at det ikke finnes noen klagemulighet på avgjørelser fra Tvisteløsningsnemda. Nå har vi fått nye vedtak som har endret forutsetningene i saken, sier Gjessing videre.

Ble overrasket

– Sånn umiddelbart så ble jeg litt overrasket fordi jeg har innstilt meg på at de kom til å anke, sier en av sykepleierne, Ann Christin Skrøder.

Sykehuset tilbød de ansatte høyere stillingsprosent ved at de måtte jobbe i andre avdelinger. Dette ønsket ikke sykepleierne og brakte saken inn for Tvisteløsningsnemda hvor de fikk medhold.

Da gikk sykehusledelsen til søksmål.

At sykehuset nå ikke anker saken, betyr at Tvisteløsningsnemdas vedtak er bindende. Det gir sykepleierne fortrinnsrett til fulle stillinger.

– En anke i denne saken kunne aldri ført frem, det hadde bare gjort at en høyere domstol hadde bekreftet at en administrerende direktør ikke kan reise søksmål mot ansatte, forklarer syekpleiernes advokat Magnus Buflod.

I februar skal motsøksmålet til sykepleierne opp i Fredrikstad tingrett. Fortrinnsretten gjør at det skal reises flere spørsmål.

– Da har de krav på erstatning etter loven, og åpner samtidig for at de kan få ansettelse i full stilling, forklarer Buflod.

Rettsaken i februar er også fokuset hos sykepleierne selv.

– Jeg har ikke helt rukket å ta inn alt enda, så jeg er ikke helt sikker på hva jeg tenker akkurat nå. Men vi må bare fortsette å jobbe og forberede oss inn mot resten av saken som skal gå i tingretten i februar, sier Skrøder.

Sykehuset Østfold møter egne ansatte i Fredrikstad tingrett.

RETTSSAK: Sykehuset Østfold møtte fire av sine egne ansatte i Fredrikstad tingrett i september. Retten valgte å avvise saken på grunn av saksbehandlingsfeil.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

– Det ville bli for mange ledige vakter

Sykehusledelsen mener det er viktig å kunne tilby 100 prosent stillinger. Men Gjessing mener da at ansatte må jobbe ved andre avdelinger.

Årsaken er at arbeidstidsbestemmelsene gjør at sykepleiere ikke kan jobbe mer enn hver tredje helg, skriver de videre.

Gjessing sier til NRK at det er en av de fire sykepleierne som vil få 100 prosent stilling etter vedtaket fra Tvistenemda.

– Jeg har fått tilbakemeldinger på at vi kan forbedre opplæringen for å gi trygghet til de som skal ha vakter på andre enheter, og vi vil nå sette i gang et arbeid i samarbeid med tillitsvalgte for å se på bedre modeller og løsninger.

Sykepleierne, som er ansatt på nyfødtintensiven, har tidligere uttalt til NRK at de ikke ønsker dette. De mener det er en stor overgang å skulle jobbe med eldre pasienter med andre plager enn spedbarn.

I tillegg har de en spesialistutdanning og erfaring som de synes det er synd at de ikke får utnyttet til fulle.