Hopp til innhold

Sykehuset Østfold

 • Sykehuset Østfold øker kapasiteten

  Sykehuset Østfold skal få 25 nye behandlingsrom. Målet er at bedre kapasitet vil bidra til å øke aktiviteten betraktelig, og til kortere ventetid for pasientene, skriver sykehuset på sine nettsider.

  1. mars starter ombyggingen av kontorer i administrasjonsfløyen som skal gi nye behandlingsrom. Det skal også bygges nytt behanlindgsrom ved sykehuset i Moss.

  Fagområdene geriatri, smerte, trombose og alderspsykiatri vil flytte inn i rommene når de står klare.

  Sjukehuset Østfold på Kalnes.
  Foto: Tore Meek / Tore Meek
 • Sykehuset Østfold hever beredskapsnivået til gult

  Fra torsdag 9. desember klokken 15 øker Sykehuset Østfold beredskapen til gult nivå. Det bekrefter sykehuset i en pressemelding.

  Torsdag morgen hadde sykehuset 77 pasienter mer enn hva det finnes ordinære plasser til. Disse måtte tilbringe natten på rom med en annen pasient eller på korridor.

  – De siste dagene har vi hatt svært høy pågang av pasienter, og vi har i dag det høyeste overbelegget noen gang. Situasjonen krever tett oppfølging og omdisponering av ressurser, derfor går sykehuset i gul beredskap, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

  Det er innlagt 16 pasienter med covid-19. Av dem mottar 7 intensivbehandling. Fra fredag vil pasientenes adgang til å få besøk bli betraktelig redusert.

 • Sykehus har brukt opp koronamidlene

  Sykehuset Østfold har brukt opp de 180 koronamillionene de har fått for 2021. Samtidig kommer flere utgifter, og styret er bekymret for neste års økonomi.

  – Oktober var grusom, sa økonomidirektør Marianne Wik da hun la fram økonomirapporten for sykehusstyret mandag 8. november, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

  Til avisa sier Wik at sykehuset totalt har blitt bevilget 180 millioner kroner i koronastøtte. Grunnet høye belegg, samt fortsatt negative økonomiske effekter av pandemien som sykehuset ikke er kompensert for i inneværende år, er pengene brukt opp.

  – Blant utgiftene som løper, er kostnader knyttet til for eksempel testing, opplyser hun.

  I styremøtet med sykehuset kom det også fram at de hver måned bruker 180 stillinger mer enn budsjettert. Blant årsakene til det er at det er vanskelig å få tak i vikarer.

  – Noen steder må de oppbemanne på grunn av det høye belegget. Så er det også fravær som krever overtid. Vi må bruke egne folk igjen, så da blir det mye overtid, sier Wik.

  (NTB)

  Sykehuset Østfold
  Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK
 • MRSA-smitte på intensivavdeling

  Det er brutt ut MRSA-smitte på nyfødtintensivavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes. Så langt er ett prøvesvar verifisert positivt, men totalt fem pasienter ved nyfødtintensiven håndteres som om de er smittet med MRSA-bakterien. Avdelingen kan fortsatt ta imot nye pasienter.

  – Det er veldig viktig for vår barneavdeling å få videreformidlet ut at det er trygt å komme til nyfødtintensiven på Sykehuset Østfold, sier pressevakt Bjørn Hødal.

 • Kritikk mot sykehus etter selvmord

  Sykehuset Østfold sviktet i flere ledd da Thomas Christophersen tok sitt eget liv i 2019. Familien hans er sterkt kritiske til sykehusets behandling av psykisk syke pasienter. Både Statens helsetilsyn og Statsforvalteren for Oslo og Viken konkluderer med at Sykehuset Østfold brøt loven da de ikke tilbød Thomas forsvarlig helsehjelp.