Vil åpne sykehuset for 17 000 til

Administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Just Ebbesen, mener sykehuset har kapasitet til å ivareta enda flere pasienter enn i dag.

Sykehuset Østfold Kalnes
Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Overfor styret anbefaler han å ta imot pasienter fra Vestby fra 2018. Dermed vil de om lag 17 000 innbyggerne ikke lenger sogne til Ahus, men til Kalnes og Moss.

– I utgangspunktet er vi positive til at befolkningen i Vestby kommer til Østfold, men det er en utfordring i dagens bygningsmasse, sier leder i overlegeforeningen Anne-Karin Rime.

De mener sykehuset må utvides rent arealmessig på noen områder og framhever spesielt akuttmottaket.

Ebbesen sier han gjentatte ganger har sagt at akuttmottaket er et område hvor sykehuset ikke har klart å dimensjonerer riktig i forhold til driften.

–Vi har sagt at vi må se på arealmessige tilpasninger uavhengig av om vi skal ivareta Vestby eller ikke.

Flere folk

Lederen i overlegeforeningen mener også at dersom de får nye pasienter må det utredes om de har nok folk.

– Vi har en utfordring i dag i høysesongene med korridorpasienter. Disse forholdene må det være en god dialog med lokale leder om hvordan vi skal løse.

Betyr det at dere trenger flere folk?

– Nå skal ikke alle de 17 000 på sykehus, men det vil bli mer å gjøre og det er nok få på Kalnes som føler de sitter på rumpa i dag.

Sykehusdirektøren sier at de skal kartlegge hvor det er behov for å justere bemanningen og arealer.

– Det gjelder særlig distriktspsykiatrisk senter (dps) og barne- og ungdomspsykiatri som vil få en særlig endring i sin kapasitet.

Bedre økonomi.

Sykehusdirektøren mener flere pasienter vil gi sykehuset et mer robust fagmiljø.

– Fordelen med å få flere pasienter er at vi får noen flere pasienter å fordele felleskostnadene på, og vi kan få mere robuste fagmiljøer og utnyttet noen vaktlinjer og tjenester som ikke er utnyttet fullt ut etter en optimal driftssituasjon.

Leder i overlegeforeningen Anne- Karin Rime mener det er positivt at sykehuset med flere pasienter får økt grunnfinansiering.

– Det kan gi rom for videre utvikling av sykehuset, det vil komme alle pasientene til gode både Østfoldpasientene og de fra Vestby.