Hopp til innhold

Sykehusansatte snoker i journaler

Ansatte ved sykehusene i Vestre Viken snoker i pasientjournaler de ikke har noe med. I verste fall kan de miste jobben. – Jeg blir rett og slett oppgitt, sier Pasient- og brukerombud Anne-Lene E. Arnesen.

Anne-Lene Arnesen

Pasient- og brukerombud Anne-Lene E. Arnesen sier at det er et kjent problem at sykehusansatte snoker i pasientjournaler.

Foto: Hina Aslam / NRK

Det er leger og sykepleiere som nå har gått direkte til Fylkesmannen med sin informasjon. Det bekrefter seniorrådgiver Ellisiv Hegna hos Fylkesmannen i Buskerud.

– Dette er klare brudd på taushetsplikten og bestemmelsene vi har i helsepersonelloven, sier Hegna.

Hun har nå sendt brev til Vestre Viken HF for å gi en påminnelse om reglene.

Juridisk direktør Jan R. Bergwitz Larsen sier til NRK at de er kjent med problemet, og at dette gjennomsnittlig skjer fem til ti ganger i året.

– Konsekvensen kan være alt fra advarsler til at man kan miste jobben, sier han.

Ikke første gang

Pasient- og brukerombud i Buskerud Anne-Lene E. Arnesen sier at hun blir helt matt når hun tenker på det.

– Jeg ble oppgitt, og tenkte «ikke nå igjen». Jeg hadde håpet at sykehusene hadde gjort noe med den ukulturen som finnes der, sier hun.

Arnesen forteller at dette er et kjent problem selv om mange pasienter ikke tar kontakt med ombudet når de har mistanke om snoking.

– Det er fordi mange tenker at de ikke har nok bevis for det, men man kan spørre etter logger hvis man har mistanke, forteller hun.

Sykehusene har mulighet til å kontrollere og å se hvem som ser på hva etter at sykehusene gikk over til elektroniske journalsystemer.

– Må rydde opp i ukulturen

– Hvis ansatte reagerer selv nå, så tyder det jo på at sykehusene ikke har etablert et godt nok kontrollsystem for å ivareta den plikten de har om at det ikke skjer, forteller hun.

Tom Henri Hansen

Hovedtillitsvalgt Tom Henri Hansen sier han blir forbauset.

Foto: Hina Aslam / NRK

Hun mener at sykehusene nå må begynne å ta stikkprøver slik at dette blir en del av kvalitetsarbeidet.

– De må informere sine nye ansatte og gamle at dette har sykehusene nulltoleranse for. Før det sklir ut, sier hun.

Lite profesjonelt

Tom Henri Hansen, hovedtillitsvalgt for overlegene i Vestre Viken HF i Den norske legeforening (DNLF), forteller at han blir forbauset over at personalet finner det interessant å gå inn i journaler når det ikke har noe med jobben å gjøre.

– Det her er lite profesjonelt og det bør de holde seg for gode til.

Alle som jobber i Vestre Viken er kjent med at man ikke skal snoke. Hansen sier at han ikke selv har vært borti tilfeller der snokingen har fått konsekvenser, men mener det bør bli innført.