Hopp til innhold

Sykehus vil ikke ha privat hjelp tross fem års ventetid

Oslo universitetssykehus vil ikke ha hjelp fra private klinikker, selv om pasienter må vente opptil fem år på operasjon. – Umoralsk, sier Trygve Kase, som driver den private Ringvoll klinikken.

Operasjon

SENDES IKKE VIDERE: Flere tusen pasienter har stått i operasjonskø i Helse Sør-Øst i år uten å ha blitt videresendt til private aktører. Dette til tross for at det finnes øremerkede midler til å videresende folk i operasjonskø.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

I forrige uke avslørte NRK at Helse Sør-Øst har nesten 30 millioner kroner i ubrukte midler til behandling på privatklinikker for å korte ned køene.

Det får eier av Ringvoll klinikken i Oslo til å se rødt.

– Det sitter ledere på offentlige sykehus som ikke ønsker at pasientene de har ansvar for skal få privat behandling, men heller skal fortsette å stå i operasjonskø, sier Trygve Kase, kirurg og medeier, Ringvoll klinikken.

– Det grenser til umoralsk, fortsetter Kase.

Tusenvis av flere ventelistepasienter kunne med andre ord vært operert i år, men de offentlige sykehusene lar være å sende pasienter dit.

Står du i kø for å bli operert på ett offentlig sykehus, men har ikke fått tilbud om privat hjelp? Da vil NRK komme i kontakt med deg. Send en e-post til NRKs journalist HER.

OUS mener pasientene nekter

Ved Oslo universitetssykehus sier de at sykehuset ikke har behov for ventelistehjelp fra private aktører. De hevder at de har ringt alle pasienter som trenger operasjon, og spurt om de ønsker andre tilbud.

Olav Røise

Klinikkleder Olav Røise ved Oslo universitetssykehus sier at pasientene heller vil stå i kø, enn å bli operert hos private aktører.

Foto: NRK

– Vi har ringt til pasientene i flere omganger. Mange gir uttrykk for at de, til tross for å ha stått årevis på venteliste, heller vil bli operert av våre kirurger. Det er ganske utrolig, men sant, sier klinikkleder Olav Røise ved Oslo universitetssykehus til NRK.

Røise vil ikke være med på at sykehuset har noe imot private klinikker.

– Nei, men vi mener det er riktig å gi dem et annet offentlig tilbud. Derfor samarbeider vi med andre offentlige sykehus. Dersom pasienter ønsker seg til Aleris eller andre private klinikker, så er det selvsagt i orden for oss. Men det er det ingen som har gitt eksplisitt uttrykk for at de ønsker, sier Røise.

Oslo universitetssykehus har med andre ord sendt pasienter videre for å kutte ventelistene. Men det har vært til andre offentlige sykehus, som Martina Hansens Hospital i Bærum og Lovisenberg i Oslo.

– Uheldig praksis

Generalsekretær Knut Fredrik Thorne i Norsk Pasientforening, syns det er uheldig at flere pasienter må leve med smerter.

– Og for mange pasienter må vente for lenge på behandling, sier Thorne til NRK.

Thorne mener at Helse Sør-Øst ikke har informert sykehusene godt nok om muligheten til å sende pasienter til private klinikker på deres regning.

– Jeg ønsker at sykehusene begynner å bruke denne ordningen, slik at køene reduseres.

– Lurer pasientene

Oslo universitetssykehus og andre offentlige sykehus på Østlandet kunne også helt gratis ha sendt ventelistepasienter til private klinikker.

Regningen betales av de 30 millionene i ekstra operasjonspenger fra Helse Sør-Øst. I stedet blir pengene stående ubrukt. Trygve Kase, mener det er å nekte pasienter den nødvendige behandlingen de ber om.

– Dette er penger som sykehusene kan benyttet til hva de vil i sitt budsjett. Det er 30 millioner kroner fra staten, øremerket til å sende pasienter til private sykehus for å korte ned på køene.

Kase er overbevist om at mange pasienter rett og slett er blitt lurt, fordi de ikke vet om de alternativene som finnes.

– De får beskjed fra sitt sykehus om at det er lang ventetid, og at det ikke finnes andre løsninger.