Sykehus også for Vestby fra 2. mai

Fra 2. mai 2018 kl. 08.00 blir sykehuset Østfold akuttmottak også for innbyggere fra Vestby. Fra samme tidspunkt skal leger Vestbypasienter som trenger planlagt helsehjelp henvises til sykehuset på Kalens og Moss, dersom pasienten selv ikke velger et annet behandlingssted. Det meneder sykehuset Østfold på sine nettsider.

Sykehuset Østfold
Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK