Hopp til innhold

Sykehus rotet bort foster

Sykehuset Østfold vet ikke hva som har skjedd med et abortert foster som skulle sendes til obduksjon og senere gravlegges.

Sykehuset Østfold Kalnes / vinterbilde

Sykehuset Østfold Kalnes kan ikke dokumentere at fosteret er sendt videre til minnelunden.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

I fjerde måned gikk svangerskapet galt. Etter spontanaborten ved Sykehuset Østfold håpet foreldrene at en obduksjon skulle gi svar på hvorfor.

– Etter at det har gått et halvt år etterspør familien resultatene fra obduksjonen. Da oppdager vi at det har skjedd en feil og at fosteret ikke har blitt obdusert, forteller kommunikasjonssjef ved Sykehuset Østfold Kalnes, Bjørn Hødal, til NRK.

IKKE BRUK DETTE!!!

Kommunikasjonssjef ved sykehuset, Bjørn Hødal, beklager til familien. Han sier sykehuset har endret rutinene etter svikten.

Foto: Marianne Løkkevik Ekeberg / NRK

Mangler dokumentasjon

Årsaken er at beskjeder mellom Kvinneklinikken og patologisk avdeling ikke har kommet fram slik de skal.

– Det vi er trygge på, er at fosteret er sendt videre til minnelunden, uten obduksjon, sier Hødal.

– Kan dere dokumentere det?

– Det kan vi dessverre ikke, for det er noe av svikten i denne saken. Hele dokumentasjonen, den elektroniske dokumentasjonen i journalen, følger ikke saken helt til slutt.

Fylkesmannen har opprettet sak

– Etter denne hendelsen opprettet fylkesmannen i Østfold en tilsynssak. Hensikten er å finne ut om sykehuset har brutt bestemmelser i helselovgivningen, sier assisterende fylkeslege i Østfold, Svein Rønsen.

Svein Rønsen

Assisterende fylkeslege i Østfold, Svein Rønsen, vil ikke si når saken er ferdig behandlet hos fylkesmannen.

Foto: Marianne Løkkevik Ekeberg / NRK

– Saken er ikke ferdig behandlet hos oss, så vi kan ikke si noe om hva vi kommer til å konkludere med.

Sykehuset beklager overfor familien og har endret rutinene.

– Det er viktig for familien at ikke andre skal oppleve denne typen feil, det er derfor viktig for oss å prøve å rette opp, avslutter Hødal.