Hopp til innhold

Sykehus bruker varmekamera for å måle temperaturen til besøkende

Pasienter og ansatte som kommer til Sykehuset Østfold får temperaturen målt automatisk. Systemet har allerede fanget opp personer med feber.

Temperaturmåling med kamera på Sykehuset Østfold

Den grønne firkanten viser at personen som filmes ikke har feber. Er temperaturen over 37,0 grader blir firkanten rød. På bildet er det kommunikasjonssjef Bjørn Hødal ved Sykehuset Østfold som får temperaturen målt.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Nå er det slutt på at du kan gå feberhet gjennom dørene på landets nyeste sykehus.

På Sykehuset Østfold på Kalnes i Sarpsborg har de installert et varmekamera som måler temperaturen på besøkende. I tillegg viser et vanlig kamera hvem det er som kommer.

Hvis det måles over 37,0 grader, lyser det rødt på en skjerm som overvåkes av sykehusets ansatte.

Temperaturmåling med kamera på Sykehuset Østfold

Ansatte ved sykehuset må følge med på skjermen for å se om det kommer personer inn i sykehuset med en kroppstemperatur på over 37 grader.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Dermed vil du bli kontaktet for en mer nøyaktig måling av temperaturen.

– Vi har allerede fanget opp personer som har gått forbi med feber og bekreftet det med øretermometeret, sier Jarl Schjerverud, som er prosjektleder for målingen.

Den automatiske febermålingen skal luke ut personer som kan være smittet av koronaviruset. Har man feber, blir man vist ut av døra igjen. Målet er å redusere smitterisikoen.

Andre sykehus følger med

Kameramålingen er et pilotprosjekt som følges nøye av flere andre norske sykehus.

– Vi har fått henvendelser fra veldig mange sykehus som er nysgjerrige. Men vi er de første som prøver det ut, så det er få erfaringer i Helse-Norge, sier Schjerverud.

Jarl Schjerverud ved Sykehuset Østfold.

Prosjektleder Jarl Schjerverud ved Sykehuset Østfold mener de allerede har hatt nytte av testingen med varmekamera. Andre sykehus i Norge følger nøye med på testingen.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Målingene vil foregå i to uker før de avsluttes og evalueres. Erfaringene etter de første dagene er gode, sier klinikksjef Volker Moræus ved Sykehuset Østfold.

– Vi vet at vi må være forberedt på andre tider. Da tror jeg dette er et viktig smitteverntiltak, sier han.

Teknikken med automatisk febermåling med kamera er i ferd med å bli tatt i bruk i stort monn på flyplasser og T-banestasjoner i Kina, men er også i bruk i en rekke andre land.

Blant annet i de italienske byene Milano og Roma, der varmekameraer brukes for å se etter personer med feber på store trafikknutepunkter.

I Tyskland har bilprodusenten Volkswagen tatt i bruk temperaturmåling av de ansatte når de kommer på jobb, etter at fabrikken deres i Bratislava i Slovakia ble stengt ned som følge av spredningen av koronaviruset.

Febermåling med kamera på Cardona togstasjon i Milano.

En person følger med på skjermen som viser temperaturen til passasjerer på Cardona jernbanestasjon i Milano i starten av mai.

Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Mener personvernet er ivaretatt

Selve målingen har en feilmargin på en halv grad. Dessuten vil personer kunne ha høyere temperatur som følge av at de akkurat har løpt eller syklet, eller vært i sola.

Varsler systemet at du har for høy temperatur, vil det derfor bli gjennomført en mer nøyaktig måling i øret etterpå.

Er det en ansatt som kommer med høy temperatur, er det interne prosedyrer. Er det en besøkende, finnes en egen inngang til pasienter med smitterisiko.

Når det gjelder personvernet til de som blir temperaturmålt med kameraene, mener sykehuset at det er godt ivaretatt.

– Bildene lagres ikke og blir ikke sendt noen steder. Det er ingen registreringer, det er bare operatøren som ser det der og da. Når operatøren ikke er her, så låses utstyret inn, sier Schjerverud.

Temperaturmåling med kamera på Sykehuset Østfold

Publikum varsles om at det foregår måling av temperatur på dem som kommer inn i sykehuset.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK