Hopp til innhold

Syk lokfører fikk ikke bruke egenmelding – dro på jobb

Vy inndro muligheten for egenmelding etter mistanke om syke-aksjon blant lokførere. Selskapet nekter å gi innsyn i fraværsstatistikken som gjorde dem mistenksomme.

Ny logo på Vy-togene

Ledelsen i Vy sendte onsdag ut en intern melding der de skrev at de mistenker lokomotivførerne i region Øst for å ha en aksjon.

Foto: David Krekling / NRK

– Vi har fått en muntlig redegjørelse for at sykefraværet har gått opp de siste tre ukene. Det er ingen konkrete tall, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

Onsdag møtte de Vy og Spekter i et møte, der formålet var å fortelle at Vy hadde mistanker om en aksjon blant lokførere i region Øst. Togselskapet orienterte samtidig om at de inndro retten til egenmelding for lokførerne fram til 7. januar.

I tillegg til redegjørelsen om sykefraværet har LO Stat gjennom de siste dagenes forhandlinger fått opplyst at Vy sitter på SMSer som skal underbygge påstanden om at det pågår en koordinert aksjon blant lokførerne.

LO Stat mener derimot at dokumentasjonen de har fått ikke beviser noen slik aksjon.

– Vi er uenige i hva som er sakens faktum. Spekter og Vy hevder det foregår en ulovlig aksjon, men vi er uenige, sier Olsen.

Syk lokfører gikk på jobb

NRK har vært i kontakt med en lokfører som fredag valgte å dra på jobb selv om han ikke følte seg helt frisk.

Han understreker at han er frisk nok til at det ikke går ut over sikkerheten, men han reagerer på at han og kollegene ikke får bruke egenmelding.

– I dag dro jeg på jobb til tross for sykdom. Jeg kjører med 170 tonn i opptil 200 km/t og flere hundre passasjerer sitter på. Da må man være i form, sier lokføreren, som ber om å få være anonym etter råd fra fagforeningen.

Vy holder sykefravær hemmelig

Torsdag sa kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy at selskapet hadde eksempler på at det er stasjoneringssteder som har drastisk økt sykefravær.

NRK har bedt om innsyn i utviklingen av sykefravær hos lokomotivførerne i region Øst, men dette har Vy avslått. I avslaget skriver togselskapet:

«Informasjon om sykefravær i selskapet er å anse som opplysninger som det er av konkurransemessig betydning for Vygruppen AS å hemmeligholde.»

NRK har også stilt Vy flere spørsmål om utviklingen i sykefraværet. Dette er spørsmål selskapet ikke ønsker å besvare.

– Vy vil nå vurdere videre hva vi skal foreta oss i denne saken. Før en slik konklusjon foreligger ønsker ikke Vy å kommentere saken ytterligere. Det inkluderer også hvilke beviser vi mener at finnes i denne saken, skriver Lundeby i en e-post.

I samme e-post fastholder Vy beslutningen om å ikke utlevere statistikk over sykefravær blant lokomotivførerne.

Åge-Christoffer Lundeby

Vy vil ikke gi NRK innsyn i utviklingen av sykefravær blant lokførerne, opplyser kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy,

Foto: NSB

Går ikke til rettslige skritt

Fredag ettermiddag skrev Spekter og LO Stat under på en uenighetsprotokoll. Det innebærer at partene ikke er enige.

Når det blir en uenighetsprotokoll, står man vanligvis overfor en konflikthåndtering. Men i saken mellom Vy og lokomotivførerne er det nå uklart hva som skjer videre.

– Vi har ikke tenkt til å gå til noen rettslige skritt, men forholder oss til at lokførerne ikke har noen aksjon, sier Olsen i LO Stat.

I Spekter regner de med at situasjonen vil stabilisere seg.

– LO Stat har forsikret oss om at det ikke foregår noen aksjoner, så vi regner med at situasjonen stabiliserer seg. Vys fokus nå er at juletrafikken går som normalt så folk kommer seg hjem til jul, sier Ingvild Dørnes, kommunikasjonssjef i Spekter.