Syk asylsøker fikk ikke behandling

En asylsøker som har truet mange på livet, skal ikke ha blitt grundig undersøkt av en psykiatri-overlege. Nå er overlegen klaget inn for Statens Helsetilsyn.

Overlegen - som fra før har tre tilsynssaker på seg for mangelfull behandling av pasienter - jobber i psykiatrien ved Sykehuset Østfold.

Hun er klaget inn for Statens Helsetilsyn for lemfeldig behandling av asylsøkere.

Forsøkte å kvele en annen beboer

Legen sendte ifølge Helsetilsynet i Østfold beboere tilbake til Hobøl mottak uten grundig undersøkelse, selv om det blant annet hadde blitt fremsatt flere drapstrusler.

Mottaksleder Olav Strand sier en av de det gjaldt var alvorlig syk:

- Dette var en person som trengte umiddelbar hjelp og behandling, men så ble personen i stedet sendt tilbake allerede neste dag ved flere tilfeller, sier Strand.

Den ene pasienten overlegen sendte tilbake, hadde forsøkt å kvele en annen beboer ved mottaket og kommet med drapstrusler både mot voksne og barn.

Også tolken følte seg truet

Andre gang han ble tvangsinnlagt på en uke nektet tolken å møte fordi også han følte seg truet.

Da sendte overlegen mannen tilbake uten å få snakket med ham.

Hobøl mottak har en forsterket avdeling for psykisk syke beboere.

De har ofte kontakt med psykiatrien på Veum i Fredrikstad.

Men etter flere ganger å ha opplevd at asylsøkere ikke fikk rask behandling, valgte kommunelegen i Hobøl å klage til Helsetilsynet.

- Mener legens adferd var uforsvarlig

Som følge av det er en overlege ved psykiatrien nå klaget inn for Statens Helsetilsyn, sier rådgiver hos Helsetilsynet i Østfold, Knut Fredrik Thorne.

- Vi mener det var uforsvarlig at det ikke ble brukt tolk under samtalen med pasienten. Vi finner videre at det ikke er foretatt en faglig forsvarlig farlighetsvurdering av pasienten, sier Thorne.

Psykiatrioverlegen har fra før tre tilsynssaker mot seg der pasienter opplever ikke å bli tatt på alvor.

- Har tillit til overlegen

Direktør for psykiatrien ved Sykehuset Østfold, Irene Dahl Andersen, sier hun har tillit til overlegen, men ser fram til konklusjonen fra Statens Helsetilsyn.

- Vi oppfatter alle tilsynssaker, og spesielt saker som går til Statens Helsetilsyn, som alvorlige, og vi er veldig opptatt av å bruke enhver sak i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid. Til tross for de sakene som ligger på bordet, har jeg tillit til den aktuelle overlegen, sier Andersen.