Hopp til innhold

Sveriges største vindkraftverk

Sveriges største vindkraftverk er under bygging i Tanum syd for Strømstad. Gigantkraftverket er den første i sin generasjon med rotorblader på 90 meter.

Vindmøller

Et aggregat av størrelsen som nå bygges i Tanum er på 2,5 megawatt. Det skal bygge seks slike aggregat i Tanum, og disse kommer samlet til å kunne produsere elektrisitet, som tilsier at nærmere en tredjedel av hele elektrisitetsbehovet i kommunen dekkes. Kommunen har 12 000 innbyggere.

Tårnet rager et hundre meter høyt til værs og rotorbladene har en diameter på 90 meter.

Når rotorbladet står loddrett opp rekker det 145 meter opp i luften fra bakken, og det er denne type enorme vindkraftanlegg, som blir fremtiden i Sverige, melder Sveriges Radio Väst.

- Det blåser betydelig mer jo høyere opp man kommer, og slik er det for alle anlegg av denne typen på innlandet, sier Ingemar Ung, administrerende direktør for Rabbalshede Kraft, til SVT Västnytt.

Ny generasjon i høyt tempo

Vindmøller

Når rotorbladet står loddrett opp når det 145 meter opp i luften fra bakken, og det er denne type enorme vindkraftanlegg, som blir fremtiden i Sverige.

Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

- Et aggregat av denne størrelsen er på 2,5 megawatt. Vi skal bygge seks slike aggregat i Tanum. De kommer samlet til å kunne produsere elektrisitet, som tilsvarer nærmere en tredjedel av hele elektrisitetsbehovet i kommunen, sier Ingemar Ung.

Tanum kommune har nærmere 12 000 innbyggere.

Det bygges vindkraftverk i høyt tempo i Sverige, og i Rabbalshede kommune, litt lenger syd i Bohuslän, bygges 50 vindkraftverk per år under de kommende fem årene.

Forskere og utbyggere er enige om at desto høyere anleggene står i terrenget jo mer elektrisitet utvinnes, og jo raskere får man nedbetalt anleggene for å kunne bygge nye.

Med tiden regner man med å kunne bygge anleggene enda større enn de som bygges i dag.

- Det kommer til å bli en god del slike hundremeterstårn eller enda høyere om noen år, sier Ingemar Ung til Sveriges Radio Väst.