Svenskene vil ikke ha gamle i jobb

Nå vil politikerne heve pensjonsalderen til 69 år for å få slutt på dårlige holdninger.

Gammel dame, pensjonist

Mange vil heller stå i jobb enn å pensjonere seg. Nå vil svenskene gjøre det mer attraktivt.

Foto: Richardsen, Tor / NTB scanpix

Svenskene mener Norge har lyktes bedre med å endre holdningene til en bestemte pensjonsalder. Det viser en rapport som forskere har levert til den svenske Riksdagen.

Rapporten kan du lese her

Bekymret for lav pensjonsalder

I nabolandet jobber svensker i alderen 65 år og eldre er generelt ikke så lenge som i for eksempel Norge, melder seniorpolitikk.no.

I Sverige oppfattes 65 år som pensjonsalder og ifølge svensk lov om sysselsetting, har den enkelte ingen rett til å stå i arbeid etter fylte 67 år. Svenskene har derimot rett til å ta ut alderspensjon når de er 61 år.

Her kan du se NRKs debatt om pensjonsalder

Ifølge nettstedet bekymrer dette politikerne, for mange kommer til å få en lav pensjonsalder. De mener blant annet at Norge har lyktes bedre med å endre holdningene bort fra en pensjonsalder.

Politikere og forskere sier at svenskene er negative til eldre arbeidstakere og de har ikke blitt bedre de siste ti årene, slik det har skjedd i Norge.

De refererer blant annet til Senter for seniorpolitikk, som de mener har bidratt til mer positive holdninger i Norge.

Vil heve pensjonsalderen

I rapporten kommer det frem at svenskene må legge bedre til rette, skal flere ønske å stå lenge i jobben.

Blant annet vises det til tiltak som tekniske forbedringer, fasiliteter, arbeidstid og til hvilke tider den ansatte arbeider, men også at oppgaver tilpasses.

Endringer av syn og hørsel og redusert muskelstyrke, krever ergonomiske endringer.

Svenskene vil nå se om det er mulig å heve pensjonsalderen fra 67-69 år og forslaget er levert til regjeringen.I Sverige ligger det nå et forslag til regjeringen om at den lovbestemte retten til å fortsette i arbeid skal høynes fra 67 til 69 år.