Svenske tollere får våpen

Et tøffere arbeidsmiljø gjør at svenske tollere bevæpnes med batong. Angrep og trusler rammer også norske tollere, men foreløpig får de ikke våpen.

Svensk tollvesen
Foto: Rainer Prang / NRK

- Det er positivt at tollerne i Sverige nå utstyres med batonger, sier leder i Øst-Norge Tollerforening Anne Beate Riegels til NRK

Svenske tollere har lenge kjempet for bevæpning i takt med at de stadig økning av angrep og trusler.

800 svenske tollere får bære batong, og de får trening i selvforsvar.

 

Tollvesenet
Foto: Erlend Aas / Scanpix

Utredet i flere år

Fra og med i april i år skal svenske tollere bære batong.

Det svenske finansdepartementet og Tullverket har i fellesskap besluttet at tollerne skal bevæpnes for å kunne forsvare seg mot stadig hyppigere angrep og trusler.

Saken har vært utredet over flere år, og svenske myndigheter mener tollerne har krav på utstyr for å kunne beskytte seg.

I tillegg til batonger skal tollerne få opplæring i selvforsvar og konfliktløsning. Det skal utdannes et antall tollere ved politihøgskolene, som  kan lære opp kollegaene.

Tøffere med årene

- Det har blitt tøffere og tøffere med årene, men jeg har selv aldri hatt behov for våpen, og jeg er også i grunnen imot bevæpning, sier  toller Bo Sjöberg i Ystad tolldistrikt til avisen Ystads Allehanda. 

Hvis han allikevel skulle velge et våpen ville han ha valgt pepperspray.

- Effekten av pepperspray går over etter noen timer, men bruk av batong kan gi varige skader, sier han.

- Glad på svenskenes vegne

Både svenske og norske tollere møter aggressive personer i tjenesten. I enkelte tilfeller er verdien av det som smugles stort, og da sitter truslene løsere. Trusler om vold og direkte angrep  inntreffer.

 I årene 2000 til 2004 ble 48 angrep og grove trusler mot svenske tolltjenestemenn politianmeldt.

- Jeg er glad på de svenske tollernes vegne. De har jobbet med denne saken i årevis, sier leder i Øst-Norge Tollerforening Anne Beate Riegels til NRK.

Hun forteller at norske tollere også opplever voldsrelaterte situasjoner, men at man så langt ikke har vært utsatt for like mye som aggresivitet som svenske tollere har.
- Vi har vært heldige, som ikke opplever slikt så ofte. Vi møter mennesker som kan være beruset eller harde kriminelle, og da hender det at det oppstår ubehagelige situasjoner, sier Riegels.

Norsk og svensk toll
Foto: Rainer Prang / NRK

 

 Truslene varierer med tjenestested

I Sverige registrer man at tjenestestedet innvirker på hvor stort beskyttelsesbehov man har. På småsteder kan tollerne få gjort jobben sin i fred, men på store grenseoverganger og på nattestid hender det at tollerne angripes.

- De senere ukene har det vært flere hendelser med slagsmål og bråk. Det kan være en veldig utsatt situasjon å tjenestegjøre om natten på togene over Øresund etter midnatt, sier Anja Persson, tolltjenestekvinne i Ystad.

Hun synes det er positivt å kunne forsvare seg på jobb, uten å behøve å tilkalle hjelp fra politiet.

Det er først og fremst blant de yngre tollerne at etterspørselen etter defensive våpen har vært størst. De erfarne tollerne ser ikke behovet for våpen så sterkt.

Ikke utredet

I Norge er ikke spørsmålet om bevæpning av tollerne utredet foreløpig.

- Vi henger en del etter svenskene. Saken er ikke utredet, men skulle det være snakk om våpen måtte det dreie seg om våpen som gjorde at vi var i stand til å forsvare oss, som pepperspray eller batong, sier Anne Beate Riegels til NRK. 

Hun ser ingen forskjell på arbeidsforholdene svenske og norske tollere jobber under, og sier tollerforeningen hele tiden følger med på utviklingen, slik at tjenestemennene og kvinnene skal ha det sikkert på sin arbeidsplass.

I Toll- og avgiftsdirektoratet har man ingen nær forestående planer om  bevæpning av tollerne, men utviklingen følges nøye.

- Norske tollere får opplæring i pågripelse og går med stikksikre vester. Men så langt har vi ikke utredet spørsmålet om bruk av batong, og jeg kan ikke si om vi kommer til å utrede det heller, sier seniorrådgiver Marit Nesheim i seksjon for grensekontroll til NRK.

Hun sier Toll- og avgiftsdirektoratet tar tollernes sikkerhet på alvor og vil følge nøye med på hvordan trusselbildet overfor tollerne utvikler seg.