Svenske pasienter kan havne på Kalnes

Det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg kan komme til å ta imot et betydelig antall svenske pasienter.

Sykehuset Østfold Kalnes oppføring

Sykehuset på Kalnes i Sarpsborg er i ferd med å bli ferdigstilt.

Foto: Remi Drageset / NRK

Sykehuset Østfold har som kjent ansatt en del svensk helsepersonell. Nå kan disse komme til å behandle en del landsmenn på det nye sykehuset i Sarpsborg:

Sykehusledelsen er i dialog med svenske regionalpolitikere.

Just Ebbesen

Adm. direktør Just Ebbesen ved Sykehuset Østfold forteller om kontakt med svenske myndigheter.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

– Det har allerede kommet signaler om at de ønsker å utvide tilbudet vi allerede har på fødsler. Det gjelder blant annet dialyse og noen andre områder, forteller administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Just Ebbesen.

Svenske politikere har sagt at de ønsker å se på mulighetene for å sende flere pasienter til det nye sykehuset på Kalnes. Om to år kommer det også pasienter fra Vestby i Akershus. Ebbesen sier de nå har tett kontakt med svenskene.

Kortere vei til Sarpsborg

– Vi har regelmessig kontakt med Älfsborgs län. Det er absolutt interesse for deling av pasienter i den nordlige delen av länet. De har mye kortere vei til oss enn til Vänersborg og Trollhättan.

Selv om det ikke er snakk om å overføre alle helsetjenester, er det flere områder som peker seg ut.

– Det er klart at en del aktiviteter vil det være veldig hensiktsmessig for dem å sende til oss. Særlig for dem som skal ha dialyse eller kronikere som har mye oppfølging vil det være lurt at de får kortere reisevei, mener Ebbesen.