Svensk politiker vil legge dobbeltspor langs E18

Firefelts vei mellom Oslo og Stockholm dekker ikke framtidens behov, mener Tore Ingman. Vi må tørre å tenke slik, men andre ting må komme først, sier Eidsbergs ordfører.

Tore Ingman
Foto: Ateljé 13

Seks spor. Fire veibaner og en dobbeltsporet jernbane er det Tore Ingman, kommunestyrerepresentant for Sosialdemokratene i den svenske kommunen Grums, tar til orde for.

Grums er en kommune med drøyt 9.000 innbyggere ca. midt i Värmland. E18 går gjennom kommunen, men bare deler av det er en fire felts vei. Mellom Oslo og Stockholm må mer vei, og ikke minst bane på plass, mener lokalpolitikeren.

– Det er jo bra ut fra et miljøståsted for tungtransport.

– En passende strekning er det alternativet som er lagt fram fra norsk side: Oslo, Ørje, Årjäng, Karlstad, Örebro, Västerås og Stockholm, fortsetter Ingman.

Bra idé, men ikke først på lista

– Ideen og tanken er spennende, og vi skal tørre å tenke visjonært, sier Eidsbergs ordfører Erik Unaas (H).

Men først må InterCity-satsingen og fire felts E18 i Norge og Østfold bli ferdig.

Erik Unaas

- Vi politikere i indre Østfold må holde oss lojale til prioriteringen av InterCity-triangelet, mener Erik Unaas (H).

Foto: Kjell-Olav Nordberg

– Vi har sagt mye om behovet også for en bedre jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm.

– Vi veldig tydelige fra regionens side på at det primære er å få en fire felts moderne motorvei fra Oslo til Stockholm og videre til Helsinki og St. Petersburg, som skal gå over Ørje. Den veien må på plass, sier Unaas.

– Jernbane koster mye penger, Stortinget har sagt at vi skal drøye med å bygge høyhastighetstog. Det er viktig for oss politikere i indre Østfold å være lojale til det.

Må påvirke rikspolitikerne

I Norge førte Høyhastighetsutredningen ikke til en utbygging, politikerne valgte å prioritere å bygge InterCity-triangelet, med dobbeltspor mellom Skien, Halden og Lillehammer. Lokalt i Värmland har politikerne holdt kontakten med riksdagen om høyhastighetstog. Ingman mener noen må ta initiativ til en felles norsk-svensk transportkomite.

– I Värmland jobber vi hardt med å lobbe fram tanker og ideer om det å få i gang skikkelige undersøkelser for å få en ordentlig høyhastighets jernbane mellom Oslo og Stockholm, sier Ingman.

– Jeg er klar over at det ikke blir noen byggestart i morgen. Men vi må ha visjonene og komme i gang. Vi må bestemme oss om hva vi vil tenke og gjøre med dette. Men det kan ikke drøye for lenge.