Hopp til innhold

Denne rosen skal utryddes

Hageblomsten rynkerose sprer seg og truer sjeldne plantearter. I naturreservatet Søndre Verksøya i Hurum skal alle rosene utryddes.

Rynkerose nærbilde

Hageplanten rynkerose er vakker og velduftende, men skal likevel utryddes fra norske naturreservat. Den truer nemlig naturlige planter.

Foto: Siw Slevigen / NRK

På Verksøya i Drammensfjorden vokser en vakker, velduftende, men uønsket blomst. Den ser ufarlig ut, men kan spre seg enormt.

Rynkerosen betegnes som «høy risiko» for sjeldne og truede planter, og er svartelistet av Artsdatabanken og Direktoratet for naturforvaltning.

– De erobrer arealer for naturlig vegetasjon, sier Bertil Anderson i Statens naturoppsyn.

Han jobber med å utrydde rynkerosene på Søndre Verksøy i Hurum, på oppdrag for Fylkesmannen i Buskerud.

Direktoratet for naturforvaltning har laget en nasjonal plan for utrydding av rynkeroser i alle verneområder i Norge.

Strender gror igjen

Søndre Verksøy er et naturreservat med strandeng, hvor det vokser gress helt ned i vannkanten. Dette er sjeldent i regionen, og området er derfor vernet.

Men rynkerosene er i ferd med å ta over området og fortrenge plantene som vokser her naturlig. Rynkerosene er også et problem for friluftsliv.

– Fine strandområder i friluftsområdet på Verksøya er også i ferd med å gro igjen med rynkeroser. Derfor skal jeg også utrydde rynkerosen fra friluftsområdet her, på oppdrag fra Hurum kommune, forteller Anderson.

Bertil Anderson

Bertil Anderson er egentlig pensjonert fra jobben i Statens naturoppsyn, men han er innleid for å utrydde rynkerosen på Verksøya i Hurum.

Foto: Siw Slevigen / NRK

Vanskelig å utrydde

I mange verneområder langs kysten har planten vært forsøkt utryddet i flere år allerede. Men det har ikke vært så lett. Når rosen først har etablert seg må det en tretrinnsmetode til for å bli kvitt dem, og det inkluderer sprøytemiddel.

– Jeg bruker et glyfosat-produkt og har to prosent av det i vann og sprøyter rynkerosene med det. De skal sprøytes to ganger med fem-seks dagers mellomrom. Så skal de klippes ned, og deretter brennes plantene når de er visne, sier Anderson.

Det er en ganske omfattende jobb, og kan virke som et drastisk tiltak mot en rose.

– Fylkesmannen i Rogaland prøvde å bare klippe ned buskene, men allerede etter seks uker var det hundretalls av tett med nye skudd og planter. Derfor må sprøyting til. Og hvis ikke vi sprøyter nå, vil rynkerosene ha overtatt hele øya om noen år, sier Anderson.

Sprøytemiddelet som brukes skal ikke være spesielt farlig for insekter eller annet dyreliv.

Artikkelen fortsetter under bildet

Søndre Verksøya

Søndre Verksøya er et naturreservat, vernet på grunn av strandengen som vokser ned til vannkanten. Dette er sjeldent i regionen.

Foto: Siw Slevigen / NRK

Spres med fugler og havstrømmer

Det er opprinnelig en hageplante. Så hvordan har rynkerosen havnet i et naturreservat på en halvøy?

Planten sprer seg ved at fugler spiser nypene, eller at havstrømmer tar dem med over store avstander. Nypene kan flyte i 40 uker i både ferskvann og saltvann og fremdeles ha frø som kan spire.

– Jeg tenker nok at Drammenselva, Drammensfjorden og Svelvikstrømmen kommer ut med en del frø. Så møter de havet her og blåser på land, sier Anderson.

Artikkelen fortsetter under bildet

Rynkeroser overtar

Rynkerosene dominerer allerede på vernede Søndre Verksøya. I følge Bertil Anderson vil den ha overtatt øya helt om få år, om ikke det jobbes aktivt for å utrydde den på øya.

Foto: Siw Slevigen / NRK

Hageeiere må ta ansvar

Rynkerose er en vanlig hageplante i Buskerud, og de fleste hageeiere er flinke til å passe på at ikke planten sprer seg ut i naturen, mener Anderson. Men det er noen ting en hageeier bør passe på.

– Hvis du klipper rynkerosene må du enten levere det på avfallsmottak eller brenne det. Det må ikke kastes i naturen, advarer Anderson.

Dette gjelder også hvis du graver opp planter, og jord som har vært i kontakt med eller nær voksestedet til rynkerosene.

Bertil Anderson sprøyter rynkeroser

Bertil Anderson bruker sprøytemiddelet glysofat i kampen mot rynkerosene. Dette skal ikke være farlig for insekter og dyr, men han bruker likevel verneutstyr.

Foto: Siw Slevigen / NRK