Svært glatt på riksvei 7

  • Vogntog står fast på riksvei 7

    Et vogntog står fast på riksvei 7 ved Såballia, vest for Geilo. Det er mulig for personbiler å passere stedet, men større kjøretøy har problemer med å komme forbi fordi det er svært glatt på stedet, ifølge politiet.