Hopp til innhold

SV vil ha ny indre bomring i Oslo

Oslo bør sette opp en ny bomring på innsiden av dagens, mener Sosialistisk Venstreparti. Målet er å innføre rushtidsavgift allerede før neste vinter. Men dette må gjøres uten Akershus, mener SVs Heikki Eidsvoll Holmås.

Luftforurensning i Oslo

NYTT FORSLAG: Sosialistisk Venstreparti mener en ny indre bompengering i hovedstaden kan redusere høy luftforurensning.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Rushtidsavgift og køprising, miljødifferensiering og lavutslippssoner, dieselforbud og datokjøring er noen av tiltakene som har vært oppe i klimadebatten i vinter.

Torsdag åpnet Oslo for dieselforbud, mens Bergen innførte rushtidsavgift tidligere i uka.

Heikki Holmås, SV

BOMRING: Svs Heikki Eidsvoll Holmås vil innføre rushtidsavgift gjennom en ny bomring i Oslo.

Foto: Margret Helland / NRK

Nå lanserer SV et nytt forslag som skal gjøre rushtidsavgift mulig også i hovedstaden, slik det er flertall for i bystyret.

Avgift kun innenfor Oslo

Forslaget innebærer en indre bompengering på innsiden av dagens bompengering, uten innflytelse fra Akershus.

– Hvis Oslo setter opp sin egen bomring så vet vi av erfaringene fra både Bergen og Trondheim, at da synker biltrafikken, sier stortingsrepresentant for SV, Heikki Eidsvoll Holmås.

– Når vi i tillegg kan øke bompengeavgiften på de mest forurensede dagene og bruke pengene på bedre kollektivtilbud, så har vi et effektivt grep for å sørge for rein og trygg luft, sier han.

Akershus er bremsekloss

Ifølge SV er det imidlertid et problem at Akershus fylkeskommune eier 40 prosent av dagens bomring. Det betyr at Oslo og Akershus må være enige om alle endringer i bompengeinnkrevingen.

Derfor mener Eidsvoll Holmås at det er vanskelig å innføre en rushtidsavgift for hovedstaden uten å stille Akershus på sidelinjen.

– Men Oslo kan sette opp sine egne bommer i samarbeid med Statens vegvesen, søke staten om å få lov til å gjøre det og ha null og flat sats der på dagtid, men øke det i rushtrafikken.

Dårlig idé

Andreas Halse, AP

UENIG: Bystyrerepresentant for Ap, Andreas Halse, mener at bompengetiltak i Oslo ikke kan gjennomføres uten å samarbeide med Akershus fylkeskommune.

Foto: Benny Ottosson

Hvordan dagens bomring skal brukes i framtida, blir et sentralt tema når Oslo og Akershus nå setter seg ned for å reforhandle Oslopakke 3.

En av Oslos forhandlere er Andreas Halse, miljø- og samferdselspolitisk talsmann for det største byrådspartiet, Arbeiderpartiet. Han synes ikke Akershus bør utelates.

– Vi har hatt noen dramatiske dager med høy luftforurensning, så vi må jo se på alle mulige forslag, men jeg tror det er best at vi løser dette i samarbeid med Akershus.