SV vil forby gamle vedovner

Vedovner slipper ut betydelige mengder helseskadelig svevestøv i Oslo hvert år. Og de gamle ovnene forurenser mest.

Sunniva Holmås Eidsvoll

NYE OVNER: Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) ber folk skifte ut gamle vedovner med nye, rentbrennende modeller.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

Gruppeleder for SV i Oslos bystyre, Sunniva Holmås Eidsvoll, mener hovedstaden trenger flere virkemidler for å hindre utslipp av svevestøv fra vedfyring.

Nå vil Eidsvoll og SV forby fyring i gamle vedovner for å redusere den helseskadelig luftforurensningen.

– Luftforurensningen i Oslo skaper store helseplager, særlig om vinteren når folk fyrer med ved som slipper ut svevestøv. Aller verst er det med de gamle ovnene. De slipper ut om lag seks ganger så mye svevestøv som nye ovner, sier hun til NRK.

– Vil få pengestøtte

Siden 1998 har kommunen gitt støtte til folk som skifter ut gamle vedovner med nye, rentbrennende modeller. Så langt har i underkant av 10.000 brukt ordningen.

Dersom SV får det slik partiet ønsker, betyr det at flere tusen gamle vedovner i Oslo må byttes. Det er ikke kjent hvor mange gamle vedovner som er i bruk i hovedstaden nå, men i 2002 var det ifølge Statistisk sentralbyrå over 40.000 gamle, forurensende ovner i Oslo.

Vedovn

VEDOVNER: Gamle vedovner forurenser luften både inne og ute. Ovnene står for rundt 20 til 30 prosent av svevestøvet i Oslo.

Foto: Trond Løkke / Vesterålen Turlag

– Bør heller styrke støtteordninger

SV forsikrer om at støtten fortsatt vil eksistere – selv etter at et eventuelt forbud trer i kraft.

– Allerede nå kan man få inntil 6000 kroner i støtte i Oslo, hvis man bytter ut en gammel ovn med en ny rentbrennende ovn, sier Eidsvoll.

Eirik Lae Solberg

STYRKE: Leder i samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg (H), mener kommunen heller bør styrke dagens støtteordninger.

Foto: Nina Eriksen/NRK

Opposisjonen i hovedstaden mener at et forbud ikke er veien å gå. Høyre mener kommunen heller bør styrke dagens støtteordninger. Leder i samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg (H), vil heller gjøre det lettere for folk å gå over til mer miljøvennlige alternativer.

– Da synes jeg heller vi skal se på hvordan vi kan styrke og utvide dagens støtteordninger, istedenfor å innføre et forbud som vil skape store problemer for mange som ikke har et annet alternativ, sier Solberg til NRK.