Oslo Høyre-striden: Haabeth Rygg ny gruppeleder

Anne Haabeth Rygg er valgt til ny leder for bystyregruppa i Oslo. Øystein Sundelin trakk seg i dag fra vervet med umiddelbar virkning.

Anne Haabeth Rygg

OVERTAR: Anne Haabeth Rygg blir ny gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre. Hun møtte NRK etter møtet mandag kveld.

Foto: Nadir Alam / NRK

Haabeth Rygg ble valgt på gruppemøtet mandag kveld. Hun bekrefter det selv i en SMS til NRK.

Anne Haabeth Rygg, som er finanspolitisk talsperson i Oslo Høyre, fikk 22 stemmer. Elleve stemte blankt. Nicolai Øyen Langfeldt er valgt til nestleder.

– Jeg er ydmyk for at gruppen gir meg tilliten til å bli ny gruppeleder, sier den nyvalgte Anne Haabeth Rygg til NRK.

Hun sier møtet var preget av alvoret i saken.

– Men det ble gjennomført på en respektfull og fin tone. Det har vært en tung periode for mange.

Haabeth Rygg sier hun vil bruke tiden fremover på å skape et best mulig samarbeidsmiljø i bystyregruppa.

Øystein Sundelin mister også heltidsvervet som leder i bystyrets byutviklingsutvalg. Hvem Høyre setter inn som ny leder i utvalget er ennå ikke avklart. Hermann Kopp (84) fungerer midlertidig som fraksjonsleder, det vil si talsperson i byutviklingssaker.

Planen er å finne en mer langsiktig løsning på personkabalen i bystyret innen neste mandag.

– Enormt sårende

I ettermiddag ga Sundelin beskjed om at han trekker seg. Det var Dagbladet som først fortalte om den siste vendingen i den bitre personstriden i Oslo Høyre.

Til NRK sier Øystein Sundelin at han er opptatt av å sette partiet først:

Øystein Sundelin

TREKKER SEG: Øystein Sundelin (H) går av som Høyre-topp i Oslo bystyre etter mistillitsforslag.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Etter det som har vært en veldig vond helg for meg, som har vært preget av uttalelser fra mange kolleger som har vært enormt sårende, har jeg samtidig sett hvor utfordrende dette er for Oslo Høyre, sier han.

Fredag ble det kjent at et flertall i Høyres bystyregruppe vil vrake sin egen gruppeleder, Øystein Sundelin.

Brevet er underskrevet av 18 av 33 medlemmer. Dessuten skal fem-seks personer ha uttrykt muntlig støtte til kravet om Sundelins avgang.

Påstander om løgn

I mistillitsforslaget kommer de med sterke påstander om Sundelins lederstil.

I brevet, som NRK og flere andre aviser har fått tilgang til, står det blant annet:

«(...) nåværende gruppeleder etablerer en ukultur som undergraver den gjensidige tilliten som bystyregruppen er avhengig av.»

Forslagsstillerne kommer med flere eksempler på det de mener er ukultur. Blant annet er det nevnt tre situasjoner der de mener Sundelin rett og slett har fart med løgn.

I et svarbrev til bystyregruppa fredag gjør Sundelin det klart at han ikke aksepterer fremstillingen om løgn. Han kommer der med helt andre forklaringer på hva som har skjedd i de ulike tilfellene.

Dommen skulle ha falt på et gruppemøte mandag kveld.

Til NRK gjentar Sundelin i ettermiddag at påstandene kan tilbakevises.

– Det har jeg svart ut til gruppen. De har også blitt referert i media. Jeg har gitt mine svar og tilbakevist det, og jeg føler at det er et avsluttet kapittel.

Han tar likevel en viss selvkritikk.

– Det er noen prosesser som ikke har vært helt som de skal, og noe har kommet skjevt ut. Jeg synes at til syvende sist har dette vært gjort på en god måte etter forankring både i gruppestyret og gruppen, sier Øystein Sundelin.

– Er utfordringer i partiet

– Jeg synes det utrolig voksent gjort av Øystein Sundelin å tre til side, sier Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde.

– Det ga partiet mulighet og handlingsrom til å finne andre løsninger som gruppen kunne slutte opp om. Det har vært en tøff helg for mange, men særlig for ham.

Men partier virker jo ikke helt samlet når elleve stemte blankt?

– Det er helt riktig. Selv om vi har funnet en veldig god løsning som gjør at vi kan komme videre i prosessen, betyr ikke det at alle utfordringene er over. Det er det min jobb som leder i Oslo Høyre å løse, sier Heidi Nordby Lunde.

Hun synes det er leit at striden har utspilt seg i full offentlighet, men vil ikke kommentere innholdet i mistillitsforslagt.

Heidi Nordby Lunde

VOKSENT GJORT: Leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, gir Øystein Sundelin ros for å ha trådt til side.