Styrket innsats i sommer

Innsatsen mot kjønnslemlestelse vil bli økt i sommer. Blant annet vil somaliske grupper dra på hjemmebesøk og det opprettes en egen telefonlinje. Se her hvilke andre strakstiltak som settes i gang i sommer.

Knut Storberget og Karita Bekkemellem
Foto: Stig Kalsæg Sulland / NRK

 

- NRKs reportasjer fra Somalia har understreket alvoret ved denne forferdelige tradisjonen. Reportasjene bør også uroe det somaliske miljøet i Norge og andre grupper med bakgrunn i kulturer som praktiserer slike overgrep mot jenter, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Representanter for det somaliske miljøet i Norge var fredag morgen invitert til møte med justisministeren, barne- og likestillingsministeren og helse- og omsorgsministeren.

Styrket innsats i sommer

Regjeringen vil sette i gang flere strakstiltak i sommer for å intensivere innsatsen i en periode da faren for utreiser med tanke på kjønnslemlestelse utenfor Norge er særlig stor. Det blir blant annet opprettet en egen alarmtelefon, som er åpen sju dager i uken. Det vil spres informasjon om akutthjelp, og det vil opprettes en egen informasjonsstand på Gardermoen.

Politiet vil styrke sin førebyggende innsats, blant annet ved å inndra pass fra familier ved mistanke . Ansatte i barnevernet og helsetjenestene vil få brev som tydeliggjør plikten til å avverge og plikten til å melde fra om alvorlige overgrep - eller mistanke om dette.

Før sommeren ble det sendt ut informasjon om kjønnslemlestelse og varsel om beredskap til skoler, helsetjenestene i kommunene og fastleger.

Strakstiltak og langsiktige tiltak

Regjeringen er nå i gang med å utarbeide en ny handlingsplan med målrettede og langsiktige tiltak.

Disse strakstiltakene settes igang i sommer:

 • Oppsøkende virksomhet i hjemmene i regi av somaliske grupper
 • Døgnbemannet telefon med informasjon og veiledning.
 • Informasjonsstand på Gardermoen med somaliske ressurspersoner.
 • Utdeling av informasjonsmateriale ved somaliske og andre aktuelle arrangement.
 • Brev om avvergelses- og meldeplikt til ansatte i helsevesenet, barnevernet, barnehager, skoler og andre aktuelle etater.
 • Åpne sommerstengte helsestasjoner i bydeler i Oslo for rådgivning.
 • Informasjonskampanje på kollektivtransport (tog, trikk, taxi)
 • Samtale med og oppfølging av gravide som selv er kjønnslemlestet.
 • Opprette nasjonal rådgivingsgruppe for regjeringen.
 • Informasjonskampanjer i regi av politiet mot nye asylsøkere.
 • Vurdere å avslå utstedelse av pass ved mistanke om alvorlig lovbrudd.
 • Utreisekontroll og utreiseforbud ved mistanke om alvorlig lovbrudd.
 • Etablere førebyggende samarbeid mellom politi og kommuner.
 • Tilbud om informasjon på somalisk til radio- og TV-redaksjoner, nettaviser og nettsteder.

Medansvar

I følge pressemeldingen fra departementene understreket Statsrådene på møtet i dag at kjønnslemlestelse er uakseptabelt og ulovlig i Norge, og at det er streng straff for de som utfører eller medvirker til handlingen.

Statsrådene minnet om at det somaliske miljøet selv har et medansvar for å få satt en stopper for denne tradisjonen og ba om at dette blir tatt opp i moskeene, på møte i organisasjoner og andre samlinger innen den somaliske befolkningsgruppen i Norge.

Ikke bare Somalia

Kjønnslemlestelse er en flere tusen år gammal tradisjon. Overgrepene praktiseres i flere nordafrikanske land og i enkelte andre land, som for eksempel Yemen, Iran, Irak og Indonesia.

Flere land har kjempet mot denne skadelige tradisjonen i rundt 50 år. I stadig flere afrikanske land er det forbud mot kjønnslemlestelse, senest i Eritrea, uten at de har fått utryddet skikken. I Norge er innvandrergruppen fra Somalia den langt største fra afrikanske land.

Regjeringa gir støtte til holdningsskapende arbeid og informasjonstiltak mot kjønnslemlestelse i regi av somaliske innvandrergrupper i Norge.