Styret sa ja til sykehuskutt

Oslo universitetssykehus har ved utgangen av mai et underskudd på 131 millioner kroner i forhold til budsjettet. Styret sa i dag ja til kutt på om lag 200 millioner for å komme i pluss. De skal blant annet redusere i kurs og reiser med 36 millioner kroner, innfører ansettelsesstopp og kutter i bruk av overtid og IKT. De ansatte sa i møtet at de er svært bekymret over kuttene. Sykehuset kan ikke bygge de planlagte nye sykehusene i hovedstaden visst de går i minus.

Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet ved Gaustad i Oslo.
Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix