Styret i Helse Sør-Øst går for Brakerøya

Helse Sør-Øst går inn for at det nye sykehuset i Drammen skal bygges på Brakerøya, men planene må kuttes slik at de er innenfor kostnadsrammen på 8,2 milliarder.

Brakerøya

Her på Brakerøya er det planlagt at det nye sykehuset skal stå.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Styret i Helse Sør-Øst hørte dermed på innstillingen fra administrerende direktør Cathrine M. Lofthus, som i sin tur hadde sagt seg enig i innstillingen fra Vestre Viken HF og deres administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff.

Nils Fredrik Wisløff

Wisløff sier de vil bruke høsten på å gjøre kostnadskuttene.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Hvert organ skal gjøre en selvstendig vurdering, så man skal ikke ta noe for gitt før vedtaket er fattet. Nå er det fattet og det er jeg glad for, sier Wisløff til NRK.

Må kutte 600 millioner

Det blir allikevel nok å jobbe med for helseforetaket. For planene til det nye sykehuset går ut over kostnadsrammen på 8,2 milliarder kroner. Helse Sør-Øst krever dermed en kostnadsreduksjon på 600 millioner kroner.

– Det skal vi bruke høsten på, og se hvordan vi kan få planer og penger til å matche hverandre. Det er i saken pekt på at vi skal se nærmere på hvordan vi kan få kostnadsreduksjoner i selve skisseprosjektet. Det kan blant annet gå på etasjeinndeling, sier Wisløff og legger til:

– Så går det på funksjoner og kapasiteter og helheten i Vestre Viken. Og så går det på om det eventuelt er ting som kan utsettes og tas senere.

Skisse sykehus Brakerøya

Slik ser skissen til det nye sykehuset ut.

Foto: Skisse av NVVS

Forprosjektering i 2017

Gjennomføringen av prosjektet er det nå Helse Sør-Øst som tar ansvar for. Sykehusbygg HF blir engasjert til styring og ledelse av prosjektet. Tomt, parkeringshus og stråleterapi er ikke med i kostnadsrammen på 8,2 milliarder kroner.

Etter dagens avgjørelse hos Helse Sør-Øst sendes saken til sentrale myndigheter for en endelig beslutning.

– Det som skjer nå er at vi vil bruke høsten på nedskaleringen av prosjektet og videre arbeid og planlegging med utformingen av hele utbyggingen, sier Wisløff.

– Så vil da, hvis det går etter planen, forprosjekteringen starte etter jul. Det er det Helse Sør-Øst og Sykehusbygg som har ansvaret for. Så er det vanskelig å si når selve byggestarten kommer, men i dokumentene står det i hvert fall at man tar sikte på å starte med den konkrete planleggingen etter nyttår, forklarer han og legger til:

– Det er det jeg forventer og tror at kommer til å skje. Og da er vi i gang.