Styrehonorar: 75.000 – tilskudd til vanskeligstilte barn: 10.000

I flere år har Frp-topp Ulf Leirstein og resten av styret for den ideelle stiftelsen Moss Feriekolonier fått mer i honorar enn de har brukt på vanskeligstilte barn.

Ulf Leirstein og Moss Feriekolonier

BLE HYTTER: På denne tomta i Råde kommune lå Storesand Feriekolonier i mange år. Nå er stedet solgt, og det er fire hytter på tomta.

Foto: PER ØYVIND FANGE / NRK

De siste fire årene har stiftelsen Moss Feriekolonier utbetalt til sammen 285.000 kroner til vanskeligstilte barn.

I den samme perioden har styremedlemmene fått til sammen 300.000 kroner i styrehonorar. 100.000 av disse har gått til styreleder Ulf Leirstein, som er mest kjent som stortingspolitiker for Frp.

I fjor delte stiftelsen ut 10.000 kroner, mens honorarene var på 75.000 kroner.

Da Lotteri- og stiftelsestilsynet denne uka fikk opplyst fra NRK om forholdet mellom styrehonorar og utbetalinger, besluttet de å opprette en tilsynssak.

Siw Heggedal Longvastøl i Lotteri- og stiftelsestilsynet

ÅPNER TILSYN: Avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Foto: NRK

– Loven sier at det skal være rimelig sammenheng mellom arbeidsinnsats, ansvar og honorar. Vi vil nå ta kontakt med stiftelsen og få en redegjørelse for hva slags vurderinger de har gjort rundt størrelsen på honoraret, sier avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Endret vedtektene

Stiftelsen Moss Feriekolonier ble opprettet i 1908 med formål å «hjelpe barn 0–16 år som har det vanskelig, fortrinnsvis i Moss», og i mange år var driften av Storesand Feriekolonier det primære arbeidet.

Stedet lå idyllisk til få meter fra Oslofjorden i Råde kommune, men bygningene forfalt. I 2012 mente styret at det ville være så dyrt å sette i stand og drifte stedet at de solgte det for 5,2 millioner kroner.

Den nye eieren fjernet de gamle bygningene og bygget fire hytter på tomten.

Feriekoloni brant ned

BRANT NED: En kontrollert nedbrenning av de gamle bygningene skjedde i 2014.

Foto: Aso Sherwani

Samtidig ønsket styret å avvikle stiftelsen, men fikk nei fra stiftelsestilsynet.

Året etter ble derfor stiftelsen omgjort til en veldedig stiftelse som skal dele ut penger til ulike formål. Samtidig ble vedtektene endret slik at styremedlemmene nå kunne motta honorarer, noe de ikke hadde fått tidligere.

Etter dette har styreleder Leirstein fått 25.000 kroner i året, mens kassereren og de andre styremedlemmene får til sammen 50.000 kroner i året.

2016-regnskapet, som ble offentliggjort i forrige uke, viser at fotballklubben Eika Krapfoss var de eneste som fikk penger i fjor. De fikk utbetalt 10.000 kroner.

– Sitter ikke på latsiden

NRK har vært i kontakt med samtlige styremedlemmer, men de ønsker at styreleder Ulf Leirstein skal uttale seg. Han ønsker ikke å stille til intervju, men svarer via e-post (se hele svaret hans nederst i saken).

På spørsmål om styrehonoraret står i stil til arbeidsmengden, skriver Leirstein:

– Ja, det er det styret enstemmig har kommet frem til. Men ikke kun basert på arbeidsmengde. Også basert på at det er naturlig med et honorar for det ansvaret som medfølger et slikt styreverv.

Ulf Leirstein

STÅR FAST: Styreleder Ulf Leirstein sier et samlet styre står bak avgjørelsen om å utbetale honorar til styremedlemmer.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Styremedlemmene har ett styremøte i året, men Leirstein sier at det spesielt for styrelederen og kassereren er en del jobbing også utenom dette for å møte mulige eksterne mottakere.

Leirstein skriver videre at det er «litt tilfeldig» at det de siste fire årene har blitt delt ut mer penger i honorarer enn til vanskeligstilte barn.

– Det er ikke slik at vi i styret sitter på latsiden. Vi har mange gode søknader inne som bearbeides. For tiden jobber vi med å planlegge en større gave til byjubileet i 2020. Da snakker vi om en eller flere gaver av vesentlige størrelser og av varig og vesentlig betydning for barn og unge i Moss, skriver han.