Student Carina (24) måtte flytte hjem – hadde ikke råd til mat

Studenten måtte flytte bort fra studiestedet da hun ble permittert av deltidsjobben. Regjeringen mener studenter må være villig til å avbryte utdanningen.

Carina Tovmark Herrud står foran inngangsdøren til foreldrenes hus.

MÅTTE FLYTTE: Carina Tovmark Herrud ble permittert fra jobben i utelivet. Da måtte hun flytte hjem til foreldrene.

Foto: privat

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er både nedverdigende og skamfullt, og nesten en frihetsfrarøvelse. Jeg får ikke leve livet jeg ønsker, sier Carina Torvmark Herrud.

Hun studerer ved Høgskolen Kristiania i Oslo. For journalistikkstudenten har det siste året vært preget av stor økonomisk usikkerhet.

– Jeg får ofte spørsmål om hvorfor jeg pendler. Det er veldig kjipt å svare på det.

I desember ble 24-åringen permittert fra jobben som bartender. Da måtte hun pakke kofferten og flytte hjem til foreldrene i Mysen i Indre Østfold.

Selfie av Carina Tovmark Herrud

Herrud må pendle fra Mysen til studiene i Oslo for å kunne få råd til mat på bordet.

Foto: Carina Tovmark Herrud

Stipendet fra Lånekassen dekker kun husleien til Herrud. Derfor er hun avhengig av å ha en deltidsjobb ved siden av studiene for å kunne ha penger å leve av.

– Er jeg heldig, så sitter jeg igjen med en 1000-lapp i måneden. Jeg skulle likt å se en politiker leve én måned på 1000 kroner.

Mener dagpengeordning må på plass

Herrud er ikke alene. Lederen i Norsk Studentorganisasjon forteller at flere studenter roper om hjelp.

– Daglig snakker vi med studenter som er utsatt. Mange vurderer å droppe ut fordi de er avhengig av å bruke mer tid på å søke jobb eller komme inn under dagpengeordningen til Nav, sier Tuva Lund.

Ved flere anledninger har studentorganisasjonen etterspurt at også studenter skal inn i dagpengeordningen. Nå mener Lund at regjeringen må ta grep.

Tuva Todnem Lund

Tuva Lund er leder i Norsk Studentorganisasjon. Hun mener at studenter må få rett på dagpenger.

Foto: Torkil Stoltz / NRK

– Det er bekymringsfullt at ingenting skjer. Jeg syns det er utrolig skuffende. Vi hadde virkelig forventet at det ble levert noe bedre av den nye regjeringen, sier Lund.

Hun understreker at ikke alle har mulighet til å flytte hjem, slik som Carina.

– Det er de jeg mest redd for. Det kan føre til at vedkommende havner utenfor både sosialt og faglig.

NRK forklarer

Dagpenger

Hva er dagpenger?

Har du blitt arbeidsledig kan du ha rett til dagpenger eller annen økonomisk støtte fra NAV, og hjelp til å komme i arbeid.

Hvem har rett på dagpenger?

  • Dagpenger kan gis til personer som har fått redusert arbeidstiden sin med minst 50 prosent som følge av arbeidsledighet, og som har fått redusert inntekt på grunn av dette.
  • Arbeidsledige kan få dagpenger i inntil 52 uker dersom tidligere inntekt var under 239.398 kroner og ellers i inntil 104 uker. 

Hvordan beregnes dagpenger?

Dagpenger blir beregnet på grunnlag av inntekten i de siste tolv avsluttede kalendermånedene før søknadstidspunktet, eventuelt gjennomsnittet av de siste 36 avsluttede kalendermånedene før søknadstidspunktet dersom det gir bedre uttelling.

Har permitterte rett på dagpenger

  • Du får som hovedregel lønn fra arbeidsgiveren din de 10 første dagene du er permittert. Etter perioden med lønn, vil mange permitterte ha rett til dagpenger fra NAV.
  • Man må selv søke om dagpenger og det anbefales at du sender søknaden en uke før siste dag med lønn fra arbeidsgiver. Du må sende meldekort hver 14. dag, også når du venter på svar på søknaden.

Regjeringen: – Må være villig til å avbryte utdanningen

Ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet avhenger retten til dagpenger av at man oppfyller visse krav.

– Hensikten er å komme raskt ut i jobb igjen, og man må derfor være villig til å avbryte en eventuell utdanning ved jobbtilbud, sier statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap).

Regjeringen understreker at studentene primært finansieres gjennom Lånekassen.

– Det ville ha fremstått som lite rimelig dersom enkelte studenter skulle få studiene finansiert av dagpenger når de fleste forutsettes å finansiere studiene sine med lån eller egne midler.

Ordningen med å kombinere studier med dagpenger er mulig for studenter. Men kravet er at man tar maksimalt 15 studiepoeng per semester, mot normalt 30 studiepoeng.

– Dette er fordi fulltidsstudier antas å gå på bekostning av hovedforpliktelsen om å være reell arbeidssøker, sier Walberg.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 18.01.2022
66 344
Smittede siste 7 dager
238
Innlagte
1 383
Døde
4 301 660
Vaksinerte