Hopp til innhold

Vil gjøre det like enkelt å gå til legen som å logge inn i nettbanken

Studentene i Oslo tester allerede ut «Skype-lege». Nå vil helseministeren gi resten av befolkningen det samme tilbudet.

Student og lege

VIDEOKONSULTASJON: Via datamaskinen sin kan studentene i Oslo snakke med fastlegen, uten å sette sine ben på legekontoret.

Foto: Kristine Eid / NRK

– Velkommen til videokonsultasjon, sier lege Kine Lynum, fra en skjerm hengende på en vegg i et rom på Universitetet i Oslo.

Legen snakker til student Gard Løken Frøvoll som tester ut Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus nye tilbud om videokonsultasjon med fastlege.

Denne dagen er også helseminister Bent Høie (H) på besøk for å se hvordan den nye ordningen fungerer.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H) vil gjør det enklere for fastleger å tilby legetimer på nett i framtiden

Foto: Kristine Eid / NRK

Han har lenge ivret etter digitale fastleger. Ikke bare når det gjelder video, men også type tjenester som fornyelse av resepter og timebestillinger.

– I fremtiden vil det være like naturlig å løse de fleste helseoppgaver på nett, som vi løser banktjenester i dag, sier helseministeren.

Sparer pasienter for tid

Helsetjenestene til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er landets største «fastlegekontor» med 16700 fastlegepasienter. De har sammen med Direktoratet for e-helse har utviklet den nye videoløsningen.

Mange av pasientene her er unge og har høy digital kompetanse.

– Jeg er glad det har kommet til studentene først. Jeg håper det brer seg utover, sier student Gard Løken Frøvoll.

Videokonsultasjon er trukket frem som et eksempel på en tjeneste som vil kunne spare både pasient og lege for mye tid.

Det finnes allerede en del private løsninger, men de er ikke en del av den offentlige helsetjenesten og pasienten må betale alt selv.

Private videolegetjenester er i kraftig vekst, men de får også mye motbør. I fjor fortalte NRK om nettlegeselskapet Kry som tilbød sykemelding inntil syv dager etter en enkelt videokonsultasjon.

– Fortsatt behov for legekontor

Stadig flere fastleger bruker lignende ordninger på helsenorge.no, men så langt er det uten video. Det jobbes nå med å finne gode løsninger.

Pasientombud Anne Lise Kristensen tror mange pasienter kan ha glede av det.

– Spesielt de som har vanskeligheter for å komme seg til fastlegekontoret, slik som eldre eller folk med funksjonsnedsettelse, sier hun.

Hun ønsker seg også løsninger der for eksempel hjemmetjenesten kan ha med seg et nedbrett, slik at eldre kan ha en videosamtale med legen sin.

Mener det må evalueres

Men hun er opptatt av at ordningen må følges med på og evalueres.

– For eksempel sykemeldingspraksisen må følges med på, om det blir enklere eller vanskelige å få sykemelding.

Lege Kine Lynum ser flere fordeler med å hjelp pasienter på nett.

– Det bidrar til redusert vente- og -reisetid for pasienten. Avstand er heller ikke et hinder for en oppfølging med legen din. Så det gir økt tilgjengelighet.

Men hun tror fortsatt det vil være et behov for legekontor. Det mener også pasientombudet.

– Noen forhold må man til legen med, sier Inger Lise Kristiansen.