Mentorordning skal hindre frafall i høyere utdanning

Stortinget har oppfordret universiteter og høyskoler til å ta ordningen i bruk, og stadig flere studenter får nå egne mentorer. – Viktig for å unngå frafall, mener Norsk Studentorganisasjon.

Student Emma Moberg og mentor Lars Lund-Roland

Student Emma Moberg og mentor Lars Lund-Roland har funnet tonen.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge

– Vi snakker om hvordan vi skal bygge nettverk, hvordan jeg skal jobbe mot det jeg vil ha som jobb i fremtiden, hvilke eventuelle personer jeg skal kontakte, og hvordan jeg skal gå frem i et møte med dem.

Det forteller Emma Moberg. Hun studerer økonomi og ledelse, med fordypning i strategi og kompetanseledelse.

Hennes mentor heter Lars Lund-Roland. Han har arbeidet 30 år som leder og toppsjef, og er en viktig støttespiller for Emma. De to møtes på den samme kafeen hver 14. dag.

– Handler om å bli mer bevisst

Både Universitetet i Bergen og Høgskolen i Sørøst-Norge har nå egne mentorordninger. Det skal gjøre studentene tryggere på seg selv og få dem lettere ut i jobb.

– Så han sier hva du skal si til dem, da eller?

– Noe ganger gjør han det. Eller han sier at «dette kan du». Så han er en motivator, forteller Moberg.

Det handler om å bli mer bevisst, mener Lars Lund-Roland.

– Bevisstgjøring på hva hun kan og hva hun vil. Jeg måtte hjelpe henne til å bli enda tydeligere på hva drømmejobben ville være.

Nærkontakt med arbeidslivet

Etter at oppfordringen om mentorordning i høyere utdanning kom i en stortingsmelding i vår, er det stadig flere universiteter og høyskoler som bruker mentorer for studentene. På Høgskolen i Sørøst-Norge har studenter i flere fag enn tidligere nå mulighet til å få mentor, forteller arbeidslivskoordinator ved høgskolen, Trond Østgaard.

Trond Østgaard

Trond Østgaard er arbeidslivskoordinator ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge

– Først og fremst har vi mentorordning fordi vi tror at det er viktig å gi studentene nærkontakt med det arbeidslivet de skal ut i etterpå. Mentor er ofte en person som har vært ute i arbeidslivet i mange år.

Norsk studentorganisasjon mener mentorordninger blir stadig viktigere i studier fremover, blant annet for å hindre frafall, mener Ida Austgulen, som er fagansvarlig.

Jobber gratis

Lars Lund-Roland får ikke noe honorar for å være mentor, men sier samarbeidet er givende.

– Som leder får man jo like mye tilbake når man møter motiverte, smarte, energiske mennesker. Det gir meg rett og slett energi, sier han.