Studentboliger står tomme i Oslo

Flere tusen studenter står uten bolig til studiestart. Samtidig står 144 studenthybler på Aker sykehus helt tomme.

Studentbolig

Bygg 80 på Aker sykehus har vært studenthybler, men har stått tom i 10 år.

Foto: Thea Rabe / NRK

De 144 ubebodde studenthyblene tilhørte tidligere sykepleierhøgskolen ved gamle Aker sykehus. Hyblene ble bebodd av sykepleiestudenter frem til 2002. I dag står bygningen tom i påvente av at Oslo universitetssykehus finner ut hva de skal gjøre med bygget.

Samtidig står 4000 studenter i boligkø i oslo fordi det ikke finnes nok studentboliger.

Knut Albert Solem ved Oslo universitetssykhus sier det per i dag ikke finnes noen plan for bygget.

– Vi har enda ikke avgjort hva slags skjebne denne bygningen skal få. Bygget er ikke innflyttingsklart og vil trenge noe oppussing, sier han.

Synd med tomme studentboliger

Øyvind Berdal

Leder av Norsk studentorganisasjon Øyvind Berdal, mener bygget bør gjøres om til midlertidig studentboliger.

Foto: NSO

Leder av Norsk studentorganisasjon Øyvind Berdal syns det er trist at bygninger som dette ikke gjøres om til midlertidige studentboliger når flere tusen studenter står i kø.

– Jeg tenker at det er synd. Man bør regulere disse bygningene slik at de blir studentboliger igjen. Vi har en stor studenboligmangel i Oslo og slike boliger trengs sårt.

– Det er mange tusen studenter som står i kø for bolig og studentene trenger et bedre botilbud, sier Berdal.

Flere ubebodde boliger

Tidligere i vår ble det kjent at Oslo kommune har 173 tomme bygninger som står ubebodde. Berdal mener tallet på tomme bygninger er for høyt.

– Det er for mange ubebodde boliger. De bør reguleres slik at de kan være et boligtilbud for studenter.

Kan stå tomt i mange år fremover

Oslo universitetsykehus har nå satt i gang en prosess hvor de skal se på hva som kan gjøre med bygget. Til den prosessen er ferdig vil bygget stå ubebodd.

– Det kan hende at det blir studentboliger igjen, men det er for tidlig å si. Først må vi se om bygningen er i slik stand at den kan brukes til boliger eller hybler. Vi har ikke noe utarbeidet plan for området. Det skal vi sette i gang med nå, sier Knut Albert Solem.

Så bygget kan stå tomt i flere år til?

– Ja det kan tenkes, sier Solem.

Tom studenthybel

144 ubebodde studenthybler like ved Sinsenkrysset.

Foto: Thea Rabe / NRK