Sykepleierstudenter stryker i medikamentregning

Seks av ti sykepleierstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus stryker til eksamenen der de skal vise at de kan gi riktige doser medisin.

Høgskolen i Oslo og Akershus sine lokaler på Bislett i Oslo

Høgskolen i Oslo og Akershus holder til på Bislett i Oslo.

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Eksamen har form av en matteprøve der spørsmålene er formulert som realistiske pasientsituasjoner. Prøven krever hundre prosent korrekte svar, en liten slurvefeil er nok til å stryke.

– Matematikken er på ungdomsskolenivå, sier Dag Karterud, leder ved Institutt for sykepleie til Universitas.

Han mener strykprosenten først og fremst skyldes svake kunnskaper i matematikk.

– Mange har ikke så stor selvtillit i matte, og valgte det kanskje bort på videregående.

Dag Karterud mener det ikke er grunn til bekymring, og ser liten eller ingen sammenheng mellom pasientenes sikkerhet og den høye strykprosenten ved HiOA.

– Alle våre studenter har bestått en null-feil-prøve, og skal ha kompetansen som trengs når de går ut i praksis.

Tre eksamensforsøk

Karterud understreker at medikamentregning er det emnet instituttet har som er best kvalitetssikret. Han mener riktig medisinering må sikres ute i praksis, med gode rutiner og samarbeid, både mellom sykepleierne selv, og ikke minst med legene, som har det overordnede ansvaret for medisineringen.

Høgskolen i Oslo og Akershus har senket antall mulige eksamensforsøk til tre, for å sørge for at studentene tar prøven på alvor. Etter å ha strøket på tre forsøk må de utsette studieløpet med ett år. Men flere studenter går til andre institusjoner for å ta samme prøve når de har brukt opp forsøkene sine.

Karterud kjenner til at dette forekommer. At enkelte studenter ved HiOA bruker opp mot ti forsøk på å bestå eksamenen synes han likevel er for mye.

– Ti forsøk er drastisk. Da er de såpass dårlige i matte at de kanskje ikke bør bli sykepleiere, sier Karterud.

Bedre i Bergen

Sykepleierstudenter i Oslo er i topp på landsbasis når det kommer til strykprosent på denne typen prøve. Karterud sier at HiOAs jumboposisjon på strykstatistikken er noe de jobber med.

Han trekker fram at studiet har lavere inntakskrav enn på eksempelvis Høgskolen i Bergen der tre av ti studenter stryker på medikamentutregningsprøven.

For å komme inn på Høgskolen i Bergen i 2013 måtte man ha 46,8 i snitt på et ordinært vitnemål, mens kravet på HiOAs to sykepleierstudier var henholdsvis 39,2 og 39,5.