Strømstans etter brann

Strømstansen som følge av brannen i trafostasjonen i Morellveien kan i følge Hafslund bli langvarig. Det er satt opp buss for trikk forbi stedet.