Strømsåstunnelen open igjen

Det er rydda i tunnelen og vegen er open for trafikk.