Hopp til innhold

Strippestrid koster Oslo millioner

Oslo kommune må ut med 3,1 millioner kroner i erstatning til en strippeklubb. Bakgrunnen er en gammel strid om hvorvidt stripping er kunst.

Diamond go go bar

Oslo tingrett har pålagt Oslo kommune å betale erstatning etter at strippeklubben Diamond Go-Go bar urettmessig mistet skjenkebevillingen.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Vanligvis dreier Oslo-budsjettet seg mest om skoler, eldreomsorg og kollektivtrafikk. Revidert Oslo-budsjett handler også om stripping.

Byrådet foreslår å tilleggsbevilge 3,1 millioner kroner for å dekke erstatningen til selskapet Den Blue Engel A/S, som tidligere drev strippeklubben Diamond Go-Go Bar i Tollbugata.

Det er Oslo tingrett som har pålagt Oslo kommune å betale erstatning etter at strippeklubben urettmessig mistet skjenkebevillingen og måtte stenge så langt tilbake som i 2004.

Tingretten fastsatte erstatningsbeløpet i fjor. Næringsetaten betalte ut pengene fra eget budsjett. Det førte til at etaten gikk med millionunderskudd.

Ikke færre kontroller

Hallstein Bjercke

Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke (V).

Foto: Kjell Vesje / NRK

Det er for å unngå konsekvensene av dette underskuddet, byrådet foreslår at beløpet blir dekket av bykassa, som i praksis betyr Oslos skattebetalere.

– Det at etaten har tatt en prosessrisiko skal ikke gå utover driften, sier byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke (V).

– Det skal ikke bety færre skjenkekontroller og lengre saksbehandlingstid for serveringssteder som søker om bevilling, sier Bjercke.

Er stripping kunst?

Den pikante og spesielle saken startet allerede i 2004. Da fremmet Oslo fylkesskattekontor et krav på 1,5 millioner kroner overfor eierselskapet Den Blue Engel A/S for manglende innbetaling av moms på inngangsbillettene til strippeshowene ved Diamond Go-Go Bar.

Oslo kommune fulgte raskt opp med å inndra skjenkebevillingen til strippeklubben. Begrunnelsen var nettopp manglende innbetaling av moms.

Strippeklubben gikk imidlertid til sak mot staten fordi den mente at stripping kom inn under kulturunntaket i merverdiavgiftsloven. Staten tapte både i tingretten og lagmannsretten, og momskravet ble frafalt.

Det avstedkom en heftig debatt om hvorvidt stripping er å anse som kunst på lik linje med for eksempel klassisk ballett.

Med seieren over staten i ryggen kunne Den Blue Engel og Diamond Go-Go Bar rette skytset mot Oslo kommune. Strippeklubben krevde erstatning for feilaktig inndratt skjenkebevilling og fikk også denne gang medhold i to rettsinstanser.

I 2013 ble erstatningsbeløpet fastsatt til 3,1 millioner kroner av Oslo tingrett. Retten anfører blant annet dette:

«Retten finner på bakgrunn av bevisførselen at mangelen på skjenkebevilling rev bena under virksomheten til DBE (Den Blue Engel, red. anm.), idet skjenkebevilling må anses som en forutsetning for å drive strippeklubb.»

Tingretten slår også fast at da Diamond Go-Go Bar raskt åpnet dørene igjen, var det med nye eiere. Den gamle eieren sto dermed ifølge retten uten utkomme.

Skal være tøffe

Nå er saken igjen aktuell fordi Oslo bystyre skal ta stilling til hvem som skal dekke erstatningen. Næringsbyråd Hallstein Bjercke er opptatt av at etaten ikke skal bli feig av frykt for erstatningssøksmål.

– Jeg har bedt Næringsetaten om å håndheve regelverket tøffere fordi vi ønsker å rydde opp i den useriøse delen av utelivsbransjen.

– Vi ønsker ikke at de skal ta føre-var-hensyn og være forsiktige. Tvert imot ønsker vi at de skal være tøffe i sin håndhevelse, og det vil fra tid til annen innebære økt prosessrisiko, sier Hallstein Bjercke.

Striptease

Momskravet mot Diamond Go-Go Bar utløste en debatt om hvorvidt stripping er kunst (Illustrasjonsbilde).

Foto: MAURICIO LIMA / AFP