Strides om villaks

Forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning mener grunneierne i Numedalslågen bør være svært bekymret for situasjonen i elva.

Numedalslågen

- Uaktuelt å stoppe fisket i Lågen, sier Direktoratet for Naturforvaltning.

Foto: Morten Harangen / NRK

Det ble tatt 8,2 tonn laks i Lågen i 2009 - som dermed er den dårligste sesongen på 50 år.

Av den grunn mener forskere hos NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) at grunneierne bør være svært bekymret for situasjonen i elva.

Trenger flere lakseunger

- De fleste er enige om at laksens overlevelse i havet er kraftig svekket, og det er sikkert en viktig faktor for utviklingen man nå ser i Numedalslågen. Men konsekvensen av dårlige forhold i havet må jo i første rekke være å sørge for at det produseres så mange lakseunger i elva som mulig, sier Øystein Aas ved NINA til NRK.

Øystein Aas

Øystein Aas i NINA.

Foto: NRK

Han hevder videre at han er kjent med at gytebestanden, altså antallet laks som gyter i elva, nå vurderes som for liten.

Tidligere leder i Villaksutvalget, Georg Fr. Rieber-Mohn, kritiserte tidligere denne uka forvaltningen i Numedalslågen, og etterlyste flere umiddelbare restriksjoner.

Les: Krise for Lågen-laksen

- Ikke truet

I et annet fagmiljø, hos Direktoratet for Naturforvaltning, er man ikke like bekymret for situasjonen.

- Laksebestanden i Numedalslågen er ikke truet i dag, hevder seniorrådgiver Stig Johansson.

Les også: - Feil å skylde på flåtefiskerne

Han tilbakeviser ønsket fra Rieber-Mohn, om at fisket med flåter og andre faststående redskaper i hovedsak må opphøre.

- Det er ikke aktuelt. Det vitenskapelige rådet for lakseforvaltning har gitt råd om en moderat begrensning av beskatninga i Numedalslågen. Og dette er forhold som vi mener må løses lokalt, altså av rettighetshaverne og Fylkesmannen i Vestfold, sier Johansson.

Flåtefiske i Lågen

Flåtefiske i Lågen.

Foto: NRK

Færre farer

Aas sier han ikke har nok detaljkunnskaper om Lågen til å ta stilling til konkrete begrensninger, men budskapet hans er likevel krystallklart:

- Laksen i Numedalslågen utsettes for betydelig færre farer i havet enn andre stammer, og de lave fangstene i elva gir derfor grunn til betydelig bekymring.