Strid om ungdomsskole

En ny, felles ungdomsskole eller tre ungdomsskoler som i dag. Det er et hett tema blant politikerne i Rygge.

En ny, felles ungdomsskole eller tre ungdomsskoler som i dag. Det er et hett tema blant politikerne i Rygge.

Ekholt ungdomsskole trenger oppussing. Striden står om det skal bygges en ny, felles skole ved siden av gamle Ekholt, som varaordføreren vil, eller om dagens tre ungdomsskoler skal bestå.

– Straks vi begynner å gjøre noe med Ekholt ungdomsskole, må den pakkes inn. Det er på grunn av asbest i bygningen. Da blir det 140–150 millioner kroner bare for å bygge opp en skole her, sier varaordfører Kåre Dahl (Frp).

– Så må vi ruste opp skolen på Halmstad, og der blir det det samme. Vi kommer opp i den samme summen uansett hva vi gjør, legger han til.

– Stor risiko

Varaordfører Kåre Dahl

Varaordfører i Rygge Kåre Dahl (Frp), vil ha en stor ungdomsskole.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Men kommunestyrerepresentant Finn-Erik Blakstad (V) mener det ikke blir riktig.

– For det første aner vi ikke hva den endelige summen blir. Rådmannen estimerer cirka 300 millioner kroner. Men der er mange andre kommuner som har bygget nye skoler, og vi vet det er mange som sprekker kraftig. Så det er en veldig stor risiko å ta for en kommune som har en anstrengt økonomi, sier han.

Elevene på Øreåsen, Halmstad og Ekholt er de som eventuelt skal inn på en stor, felles ungdomsskole. Avgjørelsen blir tatt i kommunestyret 20. juni.

– Rådmannen jobber mye med økonomien. Vi har problemer som kommer, men nå har vi faktisk ikke råd til å la være å starte på én ungdomsskole, sier Kåre Dahl.

– Mister handlingsrommet

Finn-Erik Blakstad

Kommunestyrerepresentant Finn-Erik Blakstad (V), mener at å bygge en stor skole, vil være en stor risiko.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Men Finn-Erik Blakstad vil gjøre det han kan for å kjempe imot.

– Problemet er at hvis du låner 300 millioner kroner, da kan du ikke låne noe mer. Ikke i dag, ikke om ti år, og ikke om 20 år. Så hvis vi får en stor økonomisk utfordring, har vi ikke et handlingsrom. Derfor vil vi ha en flunkende ny flott storskole, fordi vi ikke vet om resten av kommunen kommer til å forfalle, sier han.

Hvis det blir en ny, stor ungdomsskole i Rygge, skal den stå ferdig i 2016, ifølge vareordføreren.

Ekholt ungdomsskole

Ekholt ungdomsskole i Rygge trenger oppussing.

Foto: Odd Skjerdal / NRK