Strid om skolegudstjeneste

Til tross for at rektor ved Kråkstad skole vil avvikle skolegudstjenesten, ble det likevel arrangement i kirken for elevene. Men det var foreldrene som måtte følge barna til kirken.

Kirke

Rektor ved Kråkstad skole bestemte seg i år for å avvikle den tradisjonelle skolegudstjeneste oppunder jul. Det skapte strid mellom skolen og foreldrene.

Foto: Fredrik Buer/NRK

Det ble kirkesang og skolegudstjeneste likevel for elever ved Kråkstad skole i Ski, men på en litt annen måte en det som er vanlig.

Rektor bestemte seg i år for å avvikle den tradisjonelle skolegudstjeneste oppunder jul, men dette vakte voldsom harme blant mange foreldre.

Måtte vise melding for å delta

– Det er en tradisjon som jeg vet er viktig for bygda og for skolene også. Dette forstår jo enhver er en alvorlig sak. Det har med tradisjon å gjøre og selvfølgelig den muligheten til å få en god avslutning før jul, sier FAU-leder Reidun Gangdal.

Det endte med at det var foreldrene og ikke lærene som fulgte barna til kirken. Drøyt halvparten av elevene deltok - og de som ville i kirken måtte ha med melding fra foreldrene der barna ble fritatt for vanlig undervisning.

– Jeg er glad foreldrene fikk det til. Det blir ikke ordentlig jul uten skolegudstjeneste, sier niendeklassingen Karen Lynne Bjerknesli.

Video Strid om skolegudstjeneste

– Ulovlig

Rektor Marit Rismyhr mener den tradisjonelle skolegudstjenesten bryter med prinsippet om av skolen skal være tros- og verdinøytral.

– Norsk skole skal ikke være forkynnende og vi skal ikke drive religionsutøvelse. Gudstjeneste er forkynnelse og elevene deltar blant annet ved å lese bibelske tekster. Det har vi ikke lov til, sier Rismyhr.

Julegudstjenester over hele landet

Rundt om i de aller fleste kirker her i landet arrangeres det likevel julegudstjenester for elevene. FAU-lederen mener det fint går an, uten å bryte lover og prinsipper om verdinøytral kirke.

– Utdanningsdirektoratet har jo gitt informasjon om hvordan man skal gjøre dette og hvor det er fullt mulig å ivareta alle elever, sier Gangdal.

Elever på vei til julegudstjeneste

Elevene måtte ha med melding fra foreldrene for å delta i julegudstjenesten i Kråkstad kirke.

Foto: Fredrik Buer/NRK